Translations by scootergrisen

scootergrisen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 467 results
1.
Horizontal
2017-12-26
Vandret
2.
Vertical
2017-12-26
Lodret
7.
Custom
2017-12-26
Tilpasset
11.
IBus Preferences
2017-12-26
IBus-præferencer
12.
The shortcut keys for switching to next input method in the list
2019-09-17
Genvejstaster for skift til den næste indtastningsmetode i listen
13.
Next input method:
2019-09-17
Næste indtastningsmetode:
2017-12-26
Næste inputmetode:
14.
The shortcut keys for switching to previous input method in the list
2019-09-17
Genvejstaster for skift til den forrige indtastningsmetode i listen
15.
Previous input method:
2019-09-17
Forrige indtastningsmetode:
2017-12-26
Forrige inputmetode:
17.
The shortcut keys for turning input method on or off
2019-09-17
Genvejstasterne for at tænde og slukke indtastningsmetode
19.
Enable:
2017-12-26
Aktivér:
24.
Set the behavior of ibus how to show or hide language bar
2019-03-16
Angiv opførsel for hvordan IBus skal vises eller sprogpanelet
2017-12-26
Angiv adfæren for hvordan IBus skal vises eller sprogpanelet
25.
Show property panel:
2017-12-26
Vis egenskabspanel:
27.
Show icon on system tray
2017-12-26
Vis ikon i systembakke
28.
Show input method name on language bar
2019-09-17
Vis navn på indtastningsmetode i sprogpanel
29.
Show input method's name on language bar when check the checkbox
2019-09-17
Vis indtastningsmetodens navn i sprogpanelet når tjek-boksen er vinget af
31.
Embed the preedit text of input method in the application window
2019-09-17
Indlejr forudredigeret tekst for indtastningsmetode i programvinduet
32.
Use custom font:
2017-12-26
Brug tilpasset skrifttype:
36.
Add the selected input method into the enabled input methods
2019-09-17
Tilføj den valgte indtastningsmetode i de aktiverede indtastningsmetoder
38.
Remove the selected input method from the enabled input methods
2019-09-17
Fjern den valgte indtastningsmetode fra de aktiverede indtastningsmetoder
40.
Move up the selected input method in the enabled input methods list
2019-09-17
Flyt den valgte indtastningsmetode op i listen over aktiverede indtastningsmetoder
42.
Move down the selected input method in the enabled input methods
2019-09-17
Flyt den valgte indtastningsmetode ned i listen over aktiverede indtastningsmetoder
44.
Show information of the selected input method
2019-09-17
Vis information om den valgte indtastningsmetode
45.
_Preferences
2017-12-26
_Præferencer
46.
Show setup of the selected input method
2019-09-17
Vis opsætning for den valgte indtastningsmetode
47.
<small><i>The active input method can be switched around from the selected ones in the above list by pressing the keyboard shortcut keys or clicking the panel icon.</i></small>
2019-09-17
<small><i>Den aktive indtastningsmetode kan skiftes til en anden i listen ovenfor, ved at trykke på tastaturgenvejene eller ved at klikke på panelikonet.</i></small>
2017-12-26
<small><i>Den aktive inputmetode kan skiftes til en anden i listen ovenfor, ved at trykke på tastaturgenvejene eller ved at klikke på panelikonet.</i></small>
48.
Input Method
2019-09-17
Indtastningsmetode
49.
The shortcut keys to enable conversions of emoji annotations or Unicode names
2019-03-16
Genvejstasterne til at aktivere samtaler med emoji-annoteringer eller unicode-navne
50.
Emoji annotation:
2019-03-16
Emoji-annotering:
51.
The shortcut keys to enable Unicode code point conversions
2019-09-17
Genvejstasterne til at aktivere konvertering af unicode-kodepunkt
2019-03-16
Genvejstasterne til at aktivere unicode-kodepunktssamtaler
52.
Unicode code point:
2019-03-16
Unicode-kodepunkt:
53.
Set a font of Unicode candidates on the emoji dialog
2019-03-16
Sæt en skrifttype af unicode-kandidater i emoji-dialogen
54.
Unicode font:
2019-03-16
Unicode-skrifttype:
55.
Set a language of emoji annotations on the emoji dialog
2018-04-18
Sæt et sprog af emoji-kandidater i emoji-dialogen
56.
Emoji annotation language:
2019-09-17
Emoji-annoteringssprog:
2018-04-18
Emoji annoteringssprog:
57.
Match emoji annotations partially with the following condition and more than the number of characters:
2018-04-18
Match emoji-annoteringer delvist med følgende betingelse og flere end antallet af tegn:
58.
If emoji annotations can be matched with a partial string instead of the exact match
2018-04-18
Hvorvidt emoji-annonteringer kan matches med en delvis streng i stedet for det præcise match
59.
Prefix match
2018-04-18
Præfiks match
60.
Suffix match
2018-04-18
Suffiks match
61.
Containing match
2018-04-18
Indeholdende match
62.
Emoji
2018-04-18
Emoji
63.
Use system keyboard layout
2017-12-26
Brug systemets tastaturlayout
64.
Use system keyboard (XKB) layout
2017-12-26
Brug systemets tastaturlayout (XKB)
66.
Share the same input method among all applications
2019-09-17
Brug den samme indtastningsmetode i alle programmer
67.
<b>Global input method settings</b>
2019-09-17
<b>Indstillinger for global indtastningsmetode</b>