Translations by Emil.hemdal

Emil.hemdal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
186.
will not proceed with blocklists
2011-09-12
fortsätter inte med blockeringslistor
262.
Save read value into variable VARNAME.
2010-04-24
Spara läsbart värde till variabeln VARNAMN.
272.
ADDR VALUE [MASK]
2010-04-24
ADDR VÄRDE [MASK]
416.
Verbose countdown.
2010-04-24
Omständlig nedräkning.
420.
Show a long list with more detailed information.
2010-04-24
Visa en lång lista med mer detaljerad information.
421.
Print sizes in a human readable format.
2010-04-24
Visa storlekar i ett mänskligt läsbart format.
484.
Set OEMID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in OEMID av RSDP, XSDT och RSDT.
485.
Set OEMTABLE ID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in OEMTABLE ID av RSDP, XSDT och RSDT.
486.
Set OEMTABLE revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in OEMTABELLENs ändring av RSDP, XSDT och RSDT.
487.
Set creator field of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in skapnings fältet av RSDP, XSDT och RSDT.
488.
Set creator revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in skapnings ändringarna av RSDP, XSDT och RSDT.
491.
Load host ACPI tables and tables specified by arguments.
2010-04-24
Ladda värd ACPI tabeller och tabeller speciferade av argument.
511.
Load another config file without changing context.
2010-04-24
Ladda en annan konfigurations fil utan att ändra kontext.
516.
Do not output the trailing newline.
2010-04-24
Visa inte den följande nya linje markeringen.
517.
Enable interpretation of backslash escapes.
2010-04-24
Aktivera förklaring av bakstreckets utgång.
521.
Fix video problem.
2010-04-24
Fixa till grafikproblem.
526.
Load BIOS dump.
2010-04-24
Ladda BIOSens dumpfil.
533.
Halts the computer. This command does not work on all firmware implementations.
2010-04-24
Stoppar datorn. Det här kommandot fungerar inte i alla mjukvaruimplementeringar.
546.
Set Advanced Power Management (1=low, ..., 254=high, 255=off).
2010-04-24
Ställ Avancerade Elektricitet Skötseln (1=låg, ..., 254=hög, 255=avstängd).
548.
Freeze ATA security settings until reset.
2010-04-24
Frys ATA säkerhets inställningarna tills omstart.
550.
Set Automatic Acoustic Management (0=off, 128=quiet, ..., 254=fast).
2010-04-24
Ställ in den Automatiska Fläkt Skötseln (0=avstängd, 128=tyst, ..., 254=snabb).
2010-04-24
Ställ in den Automatiska Akustik Skötseln (0=avstängd, 128=tyst, ..., 254=snabb).
2010-04-24
Ställ in Automatisk Fläkt Skötsel (0=avstängd, 128=tyst, ..., 254=snabb).
551.
Set standby timeout (0=off, 1=5s, 2=10s, ..., 240=20m, 241=30m, ...).
2010-04-24
Ställ in stand-by uppehållet (0=avstängd, 1=5s, 2=10s, ..., 240=20m, 241=30m, ...).
552.
Set drive to standby mode.
2010-04-24
Ställ in disken på stand-by inställning.
553.
Set drive to sleep mode.
2010-04-24
Ställ in disken på sov-läge.
554.
Print drive identity and settings.
2010-04-24
Få disk identifierare och inställningar.
559.
Get/set ATA disk parameters.
2010-04-24
Få/ställ in ATA diskens parametrar.
563.
Skip offset bytes from the beginning of file.
2010-04-24
Skippa över kompenserings bytes från början av filen.
564.
Read only LENGTH bytes.
2010-04-24
Läs bara LÄNGD bytes.
576.
Check for CPU features.
2010-04-24
Kolla CPU funktioner.
577.
Show the current mappings.
2010-04-24
Visa nuvarande avbildningar.
578.
Reset all mappings to the default values.
2010-04-24
Återställ alla avbildningar till standard värden.
579.
Perform both direct and reverse mappings.
2010-04-24
Utför både direkt och omvänd avbildning.
582.
-l | -r | [-s] grubdev osdisk.
2010-04-24
-l | -r | [-s] grubdev osdisk.
583.
Manage the BIOS drive mappings.
2010-04-24
Hantera BIOSens disk avbildningar.
584.
Do not use APM to halt the computer.
2010-04-24
Använd inte APM för att stoppa datorn.
585.
Halt the system, if possible using APM.
2010-04-24
Stoppa systemet, om möjligt använd APM.
603.
FILE | TEMPO [PITCH1 DURATION1] [PITCH2 DURATION2] ...
2010-04-24
FIL | TEMPO [PITCH1 LÄNGD1] [PITCH2 LÄNGD2] ...
604.
Play a tune.
2010-04-24
Spela en ton.
630.
Check key modifier status.
2010-04-24
Kontrollera knapp modifierings statusen.
648.
Load variables from environment block file.
2010-04-24
Ladda variabler från miljöns block fil.
650.
List variables from environment block file.
2010-04-24
Lista variabler från miljöns block fil.
652.
Save variables to environment block file.
2010-04-24
Spara variabler till miljöns block fil.
667.
List memory map provided by firmware.
2010-04-24
Lista minnets karta försedd från mjukvaran.
705.
Set user password (plaintext). Unrecommended and insecure.
2010-04-24
Ställ in användarlösenord (klartext). Ej rekommenderat och osäkert.
715.
Set a variable to return value.
2010-04-24
Ställ in en variabel till retur värdet.
717.
Determine partition map type.
2010-04-24
Fastställ partitionens mappnings typ.
719.
Determine filesystem UUID.
2010-04-24
Fastställ filsystemets UUID.
720.
Determine filesystem label.
2010-04-24
Fastställ filsystemets namn.