Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 194 results
41.
Load Linux.
2010-07-05
Laai Linux.
42.
Load initrd.
2010-07-05
Laai initrd.
75.
FILE
2010-07-02
LÊER
86.
MODULE
2010-07-04
MODULE
163.
the first sector of the core file is not sector-aligned
2010-07-06
die eerste sektor van die kernlêer is nie sektorgerig nie
164.
non-sector-aligned data is found in the core file
2010-07-06
nie-sektorgerigte data is gevind in die kernlêer
165.
the sectors of the core file are too fragmented
2010-07-06
die sektore van die kernlêer is te gefragmenteerd
166.
the size of `%s' is not %u
2010-07-06
die grootte van `%s' is nie %u nie
167.
the size of `%s' is too small
2010-07-06
die grootte van `%s' is te klein
168.
the size of `%s' is too large
2010-07-06
die grootte van `%s' is te groot
170.
unable to identify a filesystem in %s; safety check can't be performed
2010-07-06
nie moontlik om 'n lêerstelsel in %s te identifiseer nie; veiligheidskontrole kan nie uitgevoer word nie
171.
%s appears to contain a %s filesystem which isn't known to reserve space for DOS-style boot. Installing GRUB there could result in FILESYSTEM DESTRUCTION if valuable data is overwritten by grub-setup (--skip-fs-probe disables this check, use at your own risk)
2010-07-06
dit blyk dat %s 'n %s lêerstelsel bevat wat nie bekend is daarvoor om spasie te reserveer vir DOS-agtige selflaai nie. Die installasie van GRUB kan die VERNIETIGING VAN DIE LêERSTELSEL tot gevolg hê as waardevolle data oorskryf word deur die grub-opstelling (--skip-fs-probe versper hierdie kontrole, gebruik op eie risiko)
178.
Your embedding area is unusually small. core.img won't fit in it.
2010-07-06
Jou inbeddingsgaping is ongewoon klein. core.img Sal nie inpas nie.
179.
no terminator in the core image
2010-07-06
geen afsluiter in die kernafbeelding nie
261.
Load another boot loader.
2010-07-04
Laai 'n ander selflaaier.
262.
Save read value into variable VARNAME.
2010-07-03
Stoor die ingeleesde waarde in veranderlike VARNAME.
272.
ADDR VALUE [MASK]
2010-07-03
ADDR WAARDE [MASKER]
274.
ADDR
2010-07-03
ADDR
285.
Display output on all consoles.
2010-07-04
Vertoon uitsette op al die konsoles.
286.
Use serial console.
2010-07-04
Gebruik die serie-konsole.
287.
Ask for file name to reboot from.
2010-07-04
Vra 'n lêernaam om vanaf oor te selflaai.
289.
Invoke user configuration routing.
2010-07-04
Roep die gebruikerinstellingsroetering op.
290.
Enter in KDB on boot.
2010-07-04
Betree KDB tydens selflaai.
291.
Use GDB remote debugger instead of DDB.
2010-07-04
Gebruik die GDB afstandontfouter in plaas van DDB.
292.
Disable all boot output.
2010-07-04
Versper alle selflaai uitsette.
293.
Wait for keypress after every line of output.
2010-07-04
Wag vir 'n sleuteldruk na elke uitvoerreël.
295.
Boot into single mode.
2010-07-04
Selflaai in enkelmodus.
296.
Boot with verbose messages.
2010-07-04
Selflaai met wydlopige boodskappe.
297.
Don't reboot, just halt.
2010-07-04
Moet nie selflaai nie, stop net.
298.
Change configured devices.
2010-07-04
Verander ingestelde toestelle.
299.
Set root device.
2010-07-04
Stel grondslagtoestelle.
301.
Disable SMP.
2010-07-04
Versper SMP.
302.
Disable ACPI.
2010-07-04
Versper ACPI.
303.
Don't display boot diagnostic messages.
2010-07-04
Moenie die selflaaidiagnoseboodskappe vertoon nie
304.
Boot with debug messages.
2010-07-04
Selflaai met ontfoutboodskappe.
306.
DEVICE
2010-07-04
TOESTEL
312.
Load kernel of FreeBSD.
2010-07-04
Laai kern van FreeBSD
313.
Load kernel of OpenBSD.
2010-07-04
Laai kern van OpenBSD
314.
Load kernel of NetBSD.
2010-07-04
Laai kern van NetBSD
315.
Load FreeBSD env.
2010-07-04
Laai FreeBSD-env.
316.
Load FreeBSD kernel module.
2010-07-05
Laai FreeBSD kernmodule.
319.
Load FreeBSD kernel module (ELF).
2010-07-05
Laai FreeBSD kernmodule (ELF).
322.
Load a multiboot 2 kernel.
2010-07-05
Laai 'n multiboot-2 kern.
324.
Load a multiboot kernel.
2010-07-05
Laai 'n multiboot kern.
325.
Load a multiboot module.
2010-07-05
Laai 'n multiboot module.
328.
Load XNU image.
2010-07-05
Laai XNU afbeelding.
329.
Load 64-bit XNU image.
2010-07-05
Laai 64-bis XNU afbeelding.
330.
Load XNU extension package.
2010-07-05
Laai XNU uitbreidingspakker.
331.
Load XNU extension.
2010-07-05
Laai XNU uitbreiding.
332.
DIRECTORY [OSBundleRequired]
2010-07-05
GIDS [OSBondelBenodigd]