Translations by Kjartan Maraas

Kjartan Maraas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
~
Administration
2008-01-15
Administrasjon
~
Change system-wide settings (affects all users)
2008-01-15
Gjer om instillingar for heile systemet (påverkar alle brukarar)
~
Personal preferences
2006-04-19
Personlege brukarval
2006-04-19
Personlege brukarval
~
Preferences
2006-03-19
Brukarval
2006-03-19
Brukarval
1.
Sound & Video
2008-01-15
Lyd og bilete
2.
Multimedia menu
2008-01-15
Multimedia-meny
4.
Programming
2006-03-19
Programmering
5.
Tools for software development
2006-03-19
Verkty for programmering
7.
Education
2006-04-19
Utdanning
9.
Games
2006-03-19
Spel
10.
Games and amusements
2008-01-15
Spel og underhalding
12.
Graphics
2006-03-19
Grafikk
13.
Graphics applications
2008-01-15
Grafikk-program
15.
Internet
2006-03-19
Internett
16.
Programs for Internet access such as web and email
2006-03-19
Program for bruk på Internett til dømes nettlesar og e-post
18.
Office
2006-03-19
Kontor
19.
Office Applications
2006-03-19
Kontorprogram
21.
System Tools
2008-01-15
Systemverktøy
2006-03-19
Systemverkty
2006-03-19
Systemverkty
22.
System configuration and monitoring
2006-03-19
Oppsett og overvaking av systemet
25.
Universal Access Settings
2008-01-15
Innstillingar for tilgjenge
27.
Accessories
2006-03-19
Tilbehøyr
28.
Desktop accessories
2006-03-19
Tilbehøyr for skrivebordet
30.
Applications
2006-03-19
Program
32.
Other
2006-03-19
Anna
33.
Applications that did not fit in other categories
2006-03-19
Program som ikkje passar i andre kategoriar