Translations by Michael Moroni

Michael Moroni has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
~
Personal settings
2012-02-16
Personaj agordoj
~
Settings for several hardware devices
2012-02-16
Agordoj por pluraj aparatoj
~
System settings
2012-02-16
Sistemaj agordoj
~
Arcade
2009-11-06
Arkado
~
Personal preferences
2009-11-06
Personaj agordaroj
~
Sports games
2009-11-06
Sportaj ludoj
~
Sports
2009-11-06
Sporto
~
Simulation games
2009-11-06
Ŝajnigadaj ludoj
~
Kids
2009-11-06
Infanoj
~
Cards
2009-11-06
Kartoj
~
Science
2009-11-06
Scienco
~
Board
2009-11-06
Tabulo
~
Action games
2009-11-06
Agaj ludoj
~
Action
2009-11-06
Ago
~
Sports games
2009-11-06
Sport-ludoj
~
Simulation
2009-11-06
Ŝajnigado
~
Simulation games
2009-11-06
Ŝajnigad-ludoj
16.
Programs for Internet access such as web and email
2009-11-06
Programoj por retuzo, ekzemple por retlegado kaj retpoŝto
24.
Universal Access
2009-11-06
Universala aliro
25.
Universal Access Settings
2009-11-06
Agordoj por universala aliro
33.
Applications that did not fit in other categories
2012-02-16
Aplikaĵoj netaŭgaj por aliaj kategorioj
36.
Web Applications
2012-08-10
Retaj aplikaĵoj
37.
Applications and sites saved from Web
2012-08-10
Aplikaĵoj kaj retejoj konservataj el reto