Translations by Aethralis

Aethralis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
~
_Output volume:
2011-11-08
_Väljundi helitugevus
~
_Input volume:
2011-11-08
_Sisendi helitugevus
~
_Alert volume:
2011-11-08
_Hoiatuse helitugevus
~
_Fade:
2011-11-08
_Hajumine:
~
_Test Speakers
2011-11-08
_Kõlarite kontroll
178.
Select ICC Profile File
2011-11-08
ICC profiili valimine
180.
Supported ICC profiles
2011-11-08
Teotatud ICC profiilid
190.
Create a color profile for the selected device
2011-11-08
Valitud seadmele värviporfiili loomine
191.
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected.
2011-11-08
Mõõteriista ei tuvastatud. Palun kontrollida, kas see on sisse lülitatud ja õigesti ühendatud.
192.
The measuring instrument does not support printer profiling.
2011-11-08
Mõõteriist ei toeta printeri profiili loomist.
223.
Each device needs an up to date color profile to be color managed.
2011-11-08
Et teostada värvihaldust, peab olema värske profiil kõigil seadmetel.
225.
Learn more about color management
2011-11-08
Rohkem teavet värvihalduse kohta
231.
Calibrate the device
2011-11-08
Seadme kalibreerimine
262.
Default RGB
2011-11-08
Vaikimisi RGB
263.
Default CMYK
2011-11-08
Vaikimisi CMYK
264.
Default Gray
2011-11-08
Vaikimisi hall
373.
M_usic
2011-11-08
M_uusika
933.
When plugged in
2011-11-08
Seinatoitel
1180.
Times
2011-11-08
Ajad
1391.
A_cceptance delay:
2011-11-08
Vastuvõt_u viivitus:
1397.
Beep when a key is _rejected
2011-11-08
Piiks, kui klahvi _ei tunnistata
1652.
Calibrate…
2011-11-08
Kalibreerimine...