Translations by Nathan Follens

Nathan Follens has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 150 results
4.
Override the application’s ID
2019-05-24
Toepassings-ID overschrijven
36.
invalid application id: “%s”
2019-05-24
ongeldige toepassings-id: ‘%s’
38.
unable to connect to D-Bus: %s
2019-05-24
kan niet verbinden met D-Bus: %s
46.
unrecognised command: %s
2019-05-24
niet-herkende opdracht: %s
195.
Error: %s is not a valid object path
2019-05-24
Fout: %s is geen geldig objectpad
206.
Invoke a method on a remote object.
2019-05-24
Methode aanroepen op een object op afstand.
217.
Introspect a remote object.
2019-05-24
Een object op afstand introspecteren.
253.
Can’t copy directory over directory
2019-05-24
Kan map niet over map heen kopiëren
255.
Can’t recursively copy directory
2019-05-24
Kan map niet recursief kopiëren
298.
Copy with file
2019-05-24
Kopiëren met bestand
299.
Keep with file when moved
2019-05-24
Bestanden meenemen bij verplaatsen
302.
Print version information and exit.
2019-05-24
Versie-informatie tonen en afsluiten.
310.
Create directories
2019-05-24
Mappen aanmaken
313.
Move one or more files
2019-05-24
Eén of meerdere bestanden verplaatsen
322.
Error writing to stdout
2019-05-24
Fout bij schrijven naar stdout
326.
No locations given
2019-05-24
Geen locaties opgegeven
327.
No target directory
2019-05-24
Geen doelmap
353.
Settable attributes:
2019-05-24
Instelbare attributen:
354.
Writable attribute namespaces:
2019-05-24
Schrijfbare attribuutnaamruimten:
355.
Show information about locations.
2019-05-24
Informatie tonen over locaties.
357.
Show hidden files
2019-05-24
Verborgen bestanden tonen
359.
Print full URIs
2019-05-24
Volledige URI’s tonen
362.
MIMETYPE
2019-05-24
MIMETYPE
363.
HANDLER
2019-05-24
HANDLER
369.
Registered applications:
2019-05-24
Geregistreerde toepassingen:
370.
No registered applications
2019-05-24
Geen geregistreerde toepassingen
371.
Recommended applications:
2019-05-24
Aanbevolen toepassingen:
372.
No recommended applications
2019-05-24
Geen aanbevolen toepassingen
376.
Create directories.
2019-05-24
Mappen aanmaken.
385.
Mount as mountable
2019-05-24
Aankoppelen als aankoppelbaar
386.
Mount volume with device file
2019-05-24
Volume aankoppelen met apparaatsbestand
387.
DEVICE
2019-05-24
APPARAAT
388.
Unmount
2019-05-24
Ontkoppelen
389.
Eject
2019-05-24
Uitwerpen
391.
SCHEME
2019-05-24
SCHEMA
394.
List
2019-05-24
Lijst
395.
Monitor events
2019-05-24
Gebeurtenissen observeren
397.
Anonymous access denied
2019-05-24
Anonieme toegang geweigerd
398.
Mounted %s at %s
2019-05-24
%s aangekoppeld op %s
399.
No volume for device file
2019-05-24
Geen volume voor apparaatsbestand
400.
Mount or unmount the locations.
2019-05-24
Koppel de locaties aan of los.
407.
Delete the given files.
2019-05-24
Verwijder de gegeven bestanden.
408.
NAME
2019-05-24
NAAM
409.
Rename a file.
2019-05-24
Hernoem een bestand.
410.
Missing argument
2019-05-24
Ontbrekend argument
411.
Too many arguments
2019-05-24
Te veel parameters
412.
Rename successful. New uri: %s
2019-05-24
Hernoemen voltooid. Nieuwe URI: %s
413.
Only create if not existing
2019-05-24
Enkel aanmaken als het nog niet bestaat
414.
Append to end of file
2019-05-24
Toevoegen aan einde van bestand
419.
ETAG
2019-05-24
ETAG