Translations by Ain Vagula

Ain Vagula has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
1.
OK
2018-10-02
Sobib
5.
Installation
2018-10-02
Paigaldamine
6.
Linux--Safe Settings
2018-10-02
Linux--ohutud sätted
7.
Boot from Hard Disk
2018-10-02
Alglaadimine kõvakettalt
8.
Rescue System
2018-10-02
Päästesüsteem
9.
Memory Test
2018-10-02
Mälu testimine
10.
Boot Options
2018-10-02
Alglaadimise sätted
12.
You are leaving the graphical boot menu and starting the text mode interface.
2018-10-02
Graafiline alglaadimismenüü suletakse ja käivitatakse tekstirežiimi liides.
15.
Loading Linux Kernel
2018-10-02
Linux'i kerneli laadimine
17.
Boot Loader
2018-10-02
Alglaadija
18.
I/O Error
2018-10-02
I/O viga
19.
Change Boot Disk
2018-10-02
Alglaadimisketta vahetamine
22.
This is not a <product> boot disk. Insert boot disk %u.
2018-10-02
See ei ole <product> alglaadimisketas. Sisesta alglaadimisketas %u.
24.
Get your driver update floppy ready.
2018-10-02
Hoia oma draiverite uuendamise diskett käepärast.
26.
Halt the system now?
2018-10-02
Kas lülitada süsteem välja?
27.
Hard Disk
2018-10-02
Kõvaketas
28.
Hard Disk Installation
2018-10-02
Paigaldamine kõvakettalt
29.
Disk Device (Scans All Disks If Empty)
2018-10-02
Kettaseade (puudumise korral skaneeritakse kõiki kettaid)
31.
FTP Installation
2018-10-02
FTP-paigaldus
34.
User (Anonymous Login If Empty)
2018-10-02
Kasutajanimi (anonüümse sisselogimise korral jäta tühjaks)
35.
NFS Installation
2018-10-02
NFS-paigaldus
36.
User (Uses "guest" If Empty)
2018-10-02
Kasutajanimi (kui väli on tühi, kasutatakse "guest"-i)
37.
SMB (Windows Share) Installation
2018-10-02
SMB (Windows'i jagatud ressurss) paigaldus
38.
HTTP Installation
2018-10-02
HTTP-paigaldus
39.
Driver
2018-10-02
Draiver
41.
Other Options
2018-10-02
Muud sätted
43.
Yes
2018-10-02
Jah
44.
No
2018-10-02
Ei
45.
File
2018-10-02
Fail
46.
Share
2018-10-02
Ressurss
47.
Automatic Mode
2018-10-02
Automaatrežiim
48.
Manual Mode
2018-10-02
Käsitsirežiim
49.
Configure Parameters on ZEN Partition
2018-10-02
ZEN-partitsiooni parameetrite häälestamine
50.
Install or Update ZEN Partition
2018-10-02
ZEN-partitsiooni paigaldamine või uuendamine
51.
Reinstall ZEN Partition Boot Loader
2018-10-02
ZEN-partitsiooni alglaadija taaspaigaldamine
52.
Disable ZEN Partition
2018-10-02
ZEN-partitsiooni keelamine
53.
Enable ZEN Partition
2018-10-02
ZEN-partitsiooni lubamine
54.
Text Mode
2018-10-02
Tekstirežiim
55.
Firmware Test
2018-10-02
Püsivara test
56.
To load driver updates directly from CD-ROM, enter the driver update file names (separated by commas ',') here:
2018-10-02
Draiveri uuenduste laadimiseks CD-ROM-ilt sisesta siia draiveri uuenduste failide nimed (eraldatud komadega ','):
57.
Source
2018-10-02
Allikas
58.
Video Mode
2018-10-02
Videorežiim
59.
Driver Update
2018-10-02
Draiverite uuendamine
60.
Arch
2018-10-02
Arh.
61.
Kernel
2018-10-02
Kernel
62.
Default
2018-10-02
Vaikimisi
63.
Safe Settings
2018-10-02
Ohutud sätted
64.
No ACPI
2018-10-02
Ilma ACPI-ta
65.
No Local APIC
2018-10-02
Ilma kohaliku APIC-ta
66.
Repair Installed System
2018-10-02
Paigaldatud süsteemi parandamine