Translations by Barış Ürüm

Barış Ürüm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 72 results
156.
Found and replaced %d occurrence
Found and replaced %d occurrences
2006-06-10
%d ortaya çıkış bulundu ve yer değiştirildi
157.
Found and replaced one occurrence
2006-06-10
Bir ortaya çıkış bulundu ve yer değiştirildi
215.
If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?
2006-06-10
Eğer kaydederdeniz, tüm dış kaynaklı değişiklikler kaybolabilir. Kaydetmek istiyor musunuz?
247.
Nothing
2006-06-10
Hiçbirşey
251.
There is a tab with errors
There are %d tabs with errors
2006-06-10
Bir etikette hatalar var
252.
Reverting %s from %s
2006-06-10
%s %s'den geri dönüştürülüyor
253.
Reverting %s
2006-06-10
%s geri dönüştürülüyor
254.
Loading %s from %s
2006-06-10
%s %s'den açılıyor
255.
Loading %s
2006-06-10
Açılıyor %s
256.
Saving %s to %s
2006-06-10
%s %s'ye kaydediliyor
257.
Saving %s
2006-06-10
%s Kaydediliyor
258.
Error opening file %s
2006-06-10
%s açılırken hata oluştu
259.
Error reverting file %s
2006-06-10
%s geri dönüştürülürken hata oluştu
260.
Error saving file %s
2006-06-10
%s Kaydedilirken hata oluştu
264.
Please check your installation.
2006-06-10
Lütfen kurulumunuzu denetleyin.
273.
_Wrap Around
2006-06-10
_Çevresine Sar
275.
Match _Entire Word Only
2006-06-10
Sadece T_üm Sözcüğü Ara
276.
_Match Case
2006-06-10
Eşleşeni _Göster
277.
String you want to search for
2006-06-10
Aramak istediğiniz parça
278.
Line you want to move the cursor to
2006-06-10
İmleçi götürmek istediğiniz satır
326.
_Clear Highlight
2006-06-10
Dikkat _Başlığını Temizle
400.
Show the previous page
2006-06-10
Önceki sayfayı göster
401.
Show the next page
2006-06-10
Sonraki sayfayı göster
402.
Current page (Alt+P)
2006-06-10
Şimdiki sayfa (Alt+P)
403.
of
2006-06-10
den
404.
Page total
2006-06-10
Sayfa toplamı
405.
The total number of pages in the document
2006-06-10
Belgedeki sayfaların toplamı
406.
Show multiple pages
2006-06-10
Çok sayıda sayfa göster
407.
Zoom 1:1
2006-06-10
Yaklaşma 1:1
408.
Zoom to fit the whole page
2006-06-10
Tüm sayfayı gösterecek biçimde yaklaş
409.
Zoom the page in
2006-06-10
Yaklaş
410.
Zoom the page out
2006-06-10
Uzaklaş
411.
Close print preview
2006-06-10
Yazma önizlemesini kapat
413.
Page Preview
2006-06-10
Sayfa Önizlemesi
414.
The preview of a page in the document to be printed
2006-06-10
Belgede yazdırılacak bir sayfanın önizlemesi
482.
Hide panel
2006-06-10
Paneli gizle
497.
Document
2006-06-10
Belge
498.
Selection
2006-06-10
Seçim
514.
External Tools
2006-06-10
Dış Araçlar
515.
Execute external commands and shell scripts.
2006-06-10
Dış komutları veya konsol komutlarını çalıştır.
522.
You must be inside a word to run this command
2006-06-10
Bu komutu çalıştırmak için bir sözcüğün içinde olmalısınız
523.
Running tool:
2006-06-10
Çalışan araç:
524.
Done.
2006-06-10
Tamamlandı.
525.
Exited
2006-06-10
Çıkıldı
528.
New tool
2006-06-10
Yeni araç
529.
This accelerator is already bound to %s
2006-06-10
Bu hızlandırıcı zaten %s'ye tutturulmuş
530.
Type a new accelerator, or press Backspace to clear
2006-06-10
Yeni bir hızlandırıcı yazın, veya Silme tuşuna basıp temizleyin
531.
Type a new accelerator
2006-06-10
Yeni bir hızlandırıcı yazın
532.
Stopped.
2006-06-10
Durdu.
535.
All documents
2006-06-10
Tüm belgeler