Translations by Rimas Kudelis

Rimas Kudelis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 118 results
23.
Unable to load image-loading module: %s: %s
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlių kelties modulio: %s: %s
27.
Unrecognized image file format
2010-08-05
Neatpažintas paveikslėlio failo formatas
29.
Error writing to image file: %s
2010-08-05
Klaida rašant į paveikslėlio failą: %s
30.
This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s
2010-08-05
Jūsų naudojamas gdk-pixbuf variantas nepalaiko saugojimo į šį paveikslėlių formatą: %s
31.
Insufficient memory to save image to callback
2010-08-05
Nepakanka atminties paveikslėlio išsaugojimui funkcijoje
32.
Failed to open temporary file
2010-08-05
Nepavyko atverti laikino failo
33.
Failed to read from temporary file
2010-08-05
Nepavyko perskaityti laikino failo
36.
Insufficient memory to save image into a buffer
2010-08-05
Nepakanka atminties įšsaugoti paveikslėlį į buferį
37.
Error writing to image stream
2010-08-05
Klaida rašant į paveikslėlio srautą
42.
Image header corrupt
2010-08-05
Paveikslėlio antraštė sugadinta
43.
Image format unknown
2010-08-05
Paveikslėlio formatas nežinomas
44.
Image pixel data corrupt
2010-08-05
Paveikslėlio taškiniai duomenys apgadinti
45.
failed to allocate image buffer of %u byte
failed to allocate image buffer of %u bytes
2010-08-05
nepavyko rezervuoti %u baito paveikslėlio buferio
nepavyko rezervuoti %u baitų paveikslėlio buferio
nepavyko rezervuoti %u baitų paveikslėlio buferio
46.
Unexpected icon chunk in animation
2010-08-05
Nesuprantamas piktogramos gabalas animacijoje
47.
Invalid header in animation
2010-08-05
Netinkama animacijos antraštė
48.
Not enough memory to load animation
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti animacijai
49.
Malformed chunk in animation
2010-08-05
Blogai suformuotas animacijos blokas
52.
BMP image has bogus header data
2010-08-05
BMP paveikslėlis turi klaidinančią antraštę
53.
Not enough memory to load bitmap image
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti rastrinį paveikslėlį
54.
BMP image has unsupported header size
2010-08-05
BMP paveikslėlis turi nepalaikomą antraštės dydį
57.
Topdown BMP images cannot be compressed
2010-08-05
Topdown BMP paveikslėliai negali būti suspausti
59.
Premature end-of-file encountered
2010-08-05
Per anksti aptiktas failo pabaigos simbolis
72.
Could not allocate memory: %s
2010-08-05
Nepavyko rezervuoti atminties: %s
73.
Could not create stream: %s
2010-08-05
Nepavyko sukurti srauto: %s
74.
Could not seek stream: %s
2010-08-05
Nepavyko ieškoti sraute: %s
75.
Could not read from stream: %s
2010-08-05
Nepavyko skaityti iš srauto: %s
78.
Unsupported image format for GDI+
2010-08-05
GDI+ nepalaikomas paveikslėlio tipas
81.
Failure reading GIF: %s
2010-08-05
Klaida skaitant GIF: %s
82.
GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)
2010-08-05
GIF failui trūksta dalies duomenų (galbūt ji buvo kaip nors sugadinta?)
83.
Internal error in the GIF loader (%s)
2010-08-05
Vidinė klaida GIF kelties programoje (%s)
84.
Bad code encountered
2010-08-05
Aptiktas blogas kodas
85.
Stack overflow
2010-08-05
Steko perpildymas
86.
GIF image loader cannot understand this image.
2010-08-05
GIF įkelties programa negali suprasti šio paveikslėlio.
87.
Circular table entry in GIF file
2010-08-05
Cikliškas lentelės įrašas GIF faile
88.
Not enough memory to load GIF file
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti GIF failui
89.
Not enough memory to composite a frame in GIF file
2010-08-05
Nepakanka atminties sukurti kadrui GIF faile
90.
GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)
2010-08-05
GIF paveikslėlis apgadintas (netinkamas LZW suspaudimas)
91.
File does not appear to be a GIF file
2010-08-05
Atrodo, kad tai ne GIF failas
92.
Version %s of the GIF file format is not supported
2010-08-05
GIF formato versija %s nėra palaikoma
94.
GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local colormap.
2010-08-05
GIF paveikslėlis neturi bendros spalvų lentelės, o jo kadras irgi neturi spalvų lentelės.
95.
GIF image was truncated or incomplete.
2010-08-05
GIF paveikslėlis buvo nukirstas arba nepilnas.
97.
Error reading ICNS image: %s
2010-08-05
Įvyko klaida skaitant ICNS paveikslėlį: %s
98.
Could not decode ICNS file
2010-08-05
Nepavyko iškoduoti ICNS failo
101.
Not enough memory to load icon
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti piktogramai
102.
Invalid header in icon
2010-08-05
Netinkama piktogramos antraštė
103.
Compressed icons are not supported
2010-08-05
Suspaustos piktogramos yra nepalaikomos
104.
Unsupported icon type
2010-08-05
Nepalaikomas piktogramos tipas
105.
Not enough memory to load ICO file
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti ICO failui
107.
Image too large to be saved as ICO
2010-08-05
Paveikslėlis yra per didelis ir negali būti išsaugotas ICO formatu
108.
Cursor hotspot outside image
2010-08-05
Žymeklio aktyvus taškas yra už paveikslėlio ribų