Translations by Primoz Princic

Primoz Princic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
~
Yahoo! Calendar
2014-01-25
Koledar Yahoo!
~
Windows Live Mail
2014-01-25
Pošrta Windows Live
~
Expected status 200 when requesting your identity, instead got status %d (%s)
2014-01-25
Pri zahtevanju vaše istovetnosti je pričakovano stanje 200, vrnjeno pa je stanje %d (%s)
~
Yahoo! Mail
2014-01-25
Pošta Yahoo!
37.
Downloading contacts (%d)...
2014-01-23
Prejemanje stikov (%d)...
185.
The library was built without phone number support.
2014-01-23
Knjižnica je zgrajena brez podpore za telefonske številke.
188.
Invalid country calling code
2014-01-23
Neveljavna klicna številka države
189.
Remaining text after the country calling code is too short for a phone number
2014-01-23
Vnos za kodo države je prekratek, da bi bil lahko telefonska številka.
190.
Text is too short for a phone number
2014-01-23
Vnos je prekratek za telefonsko številko
191.
Text is too long for a phone number
2014-01-23
Vnos je predolg za telefonsko številko
197.
Error parsing regular expression
2014-01-23
Napaka razčlenevanja logičnega izraza
201.
Full search_contacts are not stored in cache. vcards cannot be returned.
2014-01-23
Polni podatki za iskanje stikov niso shranjeni v predpomnilniku, zato zapisov vcard ni mogoče vrniti.
202.
Query contained unsupported elements
2014-01-23
Poizvedba je vsebovala nepodprte predmete
203.
Invalid Query
2014-01-23
Neveljavna poizvedba
204.
Full search_contacts are not stored in cache. Hence only summary query is supported.
2014-01-23
Polni podatki za iskanje stikov niso shranjeni v predpomnilniku, zato je podprta le poizvedba po povzetku.
206.
Full vcards are not stored in cache. Hence only summary query is supported.
2014-01-23
Polne vizitke vcard niso shranjene v predpomnilniku, zato je podprta le poizvedba po povzetku.
207.
Unable to remove the db file: errno %d
2014-01-23
Datoteke podatkovne zbirke ni mogoče odstraniti: številka napake je %d
248.
Object is out of sync
2014-01-23
Predmet ni usklajen
593.
Synchronizing junk database
2014-01-23
Usklajevanje baze podatkov neželenih sporočil
768.
No destination folder specified
2014-01-23
Ciljna mapa ni določena
769.
Unable to move junk messages
2014-01-23
Ni mogoče premakniti neželenih sporočil
770.
Unable to move deleted messages
2014-01-23
Ni mogoče premakniti izbrisanih sporočil
801.
Error writing to cache stream
2014-01-23
Napaka med pisanjem v predpomnilnik pretoka
823.
Error moving messages
2014-01-23
Napaka pri premikanju sporočil
841.
IMAP server does not support quotas
2014-01-23
Strežnik IMAP ne podpira količinskih omejitev
842.
Error retrieving quota information
2014-01-23
Napaka pridobivanja podatkov količinske omejitve
843.
Search failed
2014-01-23
Iskanje je spodletelo
980.
This option will connect to the NNTP server anonymously, without authentication.
2014-01-23
Ta možnost bo vzpostavila anonimno povezavo s strežnikom NNTP brez vsakršne overitve.
1041.
Failed to read From address
2014-01-23
Napaka pri branju naslova pošiljatelja
1042.
Message send in offline mode is disabled
2014-01-25
Pošiljanje sporočil v načinu brez povezave, je onemogočeno
1044.
Could not parse arguments
2014-01-23
Ni mogoče razčleniti argumentov
1336.
_Dismiss
2014-01-25
_Opusti
1346.
The signing certificate authority is not known.
2014-01-25
Podpisni pooblastitelj potrdil ni poznan.