Translations by Andiswa Mvanyashe

Andiswa Mvanyashe has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
~
_About
2014-02-19
_Malunga
1.
Photo mode
2014-02-19
Indlela yefoto
3.
Video mode
2014-02-19
Uhlobo lwevidiyo
5.
Photo burst mode
2014-02-19
Uhlobo lwefoto egqabhukayo
9.
Effects
2014-02-19
Iziphumo
10.
_Effects
2014-02-19
I_ziphumo
13.
Preferences
2014-02-19
Uluhlu lwezinto ezikhethwayo
14.
_Help
2014-02-19
Un_cedo
16.
Device
2014-02-19
Isixhobo
17.
Photo resolution
2014-02-19
Umlinganiselo wefoto
18.
Video resolution
2014-02-19
Umlinganiselo wevidiyo
19.
Webcam
2014-02-19
I-webcam
20.
Brightness
2014-02-19
Ukukhanya
21.
Saturation
2014-02-19
Ukugcwala
22.
Hue
2014-02-19
Nika umbala
23.
Contrast
2014-02-19
Umahluko phakathi kwezinto
26.
_Countdown
2014-02-19
Bala _phantsi
28.
Burst mode
2014-02-19
Uhlobo olugqabhukayo
29.
Number of photos
2014-02-19
Inani leefoto
30.
Delay between photos (seconds)
2014-02-19
Ukulibazisa phakathi kwefoto (imizuzu)
37.
Save _As…
2014-02-19
Gcina _njenge…
38.
Move to _Trash
2014-02-19
Yisa e_Mgqomeni
40.
Cheese
2014-02-19
U-Cheese
41.
Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects
2014-02-19
Thatha imifanekiso yakho ngekhamera yekhompuyutha, enotshintsho olonwabisayo
46.
Cheese Webcam Booth
2014-02-19
Ibooth ka-Cheese
84.
Shutter sound
2014-02-19
Vala umculo
86.
One or more needed GStreamer elements are missing:
2014-02-19
Enye okanye ezininzi iGStreamer akazikaveli:
87.
No device found
2014-02-19
Akukho sixhobo sekhompyutha sifunyenweyo
89.
Device capabilities not supported
2014-02-19
Isenzo esingenziwa sisixhobo asixhaswa
90.
Unknown device
2014-02-19
Isixhobo esingaziwa
91.
Cancellable initialization not supported
2014-02-19
Esiyekekayo isenzo asixhaswa
92.
Start in wide mode
2014-02-19
Qala kuhlobo oluvulekile
93.
Device to use as a camera
2014-02-19
Isixhobo sokusebenzisa ikhamera
94.
DEVICE
2014-02-19
ISIXHOBO
95.
Output version information and exit
2014-02-19
Iziphomo zohlobo lweenkcukacha kwaye uphume
96.
Start in fullscreen mode
2014-02-19
Qalisa ngemo yesikrini esipheleleyo
98.
translator-credits
2014-02-19
Andiswa Mvanyashe <andiswamva@gmail.com>
99.
Cheese Website
2014-02-19
Iwebsiyithi ka-Cheese
100.
No Effect
2014-02-19
Akukho siphumo
113.
Record a video
2014-02-19
Shicilela ividiyo
115.
Take multiple photos
2014-02-19
Thatha imifanekiso emininzi ngaxeshanye
116.
No effects found
2014-02-19
Alukho siphumo esifunyenwe