Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
1120 of 2380 results
11.
Display status summary.
Zobrazit souhrn stavů.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:315
12.
This reports on versioned and unknown files, reporting them
grouped by state. Possible states are:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Toto zaznamenává neznámé soubory a soubory s verzí, nahlašuje je
seřazené podle stavu. Možné stavy jsou:
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:317
13.
added
Versioned in the working copy but not in the previous revision.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
přidáno
S verzí v pracovní kopii ale ne v předchozí revizi.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:320
14.
removed
Versioned in the previous revision but removed or deleted
in the working copy.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
odstraněno
S verzí v předchozí revizi ale odstraněno nebo smazáno
v pracovní kopii.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:323
15.
renamed
Path of this file changed from the previous revision;
the text may also have changed. This includes files whose
parent directory was renamed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
přejmenováno
Cesta tohoto souboru byla od předchozí revize změněna;
text se také mohl změnit. To zahrnuje soubory, jejichž
nadřazená složka byla přejmenována.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:327
16.
modified
Text has changed since the previous revision.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
změněno
Text se od předchozí revize změnil.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:332
17.
kind changed
File kind has been changed (e.g. from file to directory).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
druh se změnil
Druh souboru byl změněn (např. ze souboru na složku).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:335
18.
unknown
Not versioned and not matching an ignore pattern.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
neznámé
Bez verze a neshoduje se se vzorem ignorování.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:338
19.
Additionally for directories, symlinks and files with a changed
executable bit, Bazaar indicates their type using a trailing
character: '/', '@' or '*' respectively. These decorations can be
disabled using the '--no-classify' option.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Dále Bazaar označuje typ pro adresáře, symbolické odkazy a
soubory se změněným bitem spuštění pomocí koncového
znaku: '/', '@' nebo '*' v tomto pořadí. Tato označení mohou
být zakázána pomocí možnosti '--no-classify'.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:341
20.
To see ignored files use 'bzr ignored'. For details on the
changes to file texts, use 'bzr diff'.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Pro zobrazení ignorovaných souborů použijte 'bzr ignored'. Pro podrobnosti
o změnách provedených v textových souborech použijte 'bzr diff'.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in bzrlib/builtins.py:346
1120 of 2380 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lukáš Tyrychtr, Zbyněk Schwarz.