Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
23712380 of 2380 results
2371.
Supported modifiers::
Podporované modifikátory::
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:14
2372.
gio+ Access using any GIO supported protocols.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
gio+ Přístup pomocí všech protokolů podporujících GIO.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:16
2373.
Bazaar supports all of the standard parts within the URL::
Bazaar podporuje všechny standardní části uvnitř URL::
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:18
2374.
<protocol>://[user[:password]@]host[:port]/[path]
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<protokol>://[uživatel[:heslo]@]hostitel[:port]/[cesta]
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:20
2375.
allowing URLs such as::
čímž umožňuje URL jako např::
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:22
2376.
http://bzruser:BadPass@bzr.example.com:8080/bzr/trunk
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
http://bzruživ:ŠptHeslo@bzr.příklad.cz:8080/bzr/trunk
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:24
2377.
For bzr+ssh:// and sftp:// URLs, Bazaar also supports paths that begin
with '~' as meaning that the rest of the path should be interpreted
relative to the remote user's home directory. For example if the user
``remote`` has a home directory of ``/home/remote`` on the server
shell.example.com, then::
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Pro URL bzr+ssh:// a sftp:// Bazzar také podporuje cesty začínající '~'
jako označení, že zbytek cesty by měl být zpracovávána relativně ke
vzdálenému domovskému adresáři uživatele. Například, pokud uživatel
``remote`` má domovský adresář v ``/home/remote`` na serveru
shell.example.com, pak::
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:26
2378.
bzr+ssh://remote@shell.example.com/~/myproject/trunk
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
bzr+ssh://remote@shell.example.com/~/myproject/trunk
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:32
2379.
would refer to ``/home/remote/myproject/trunk``.
by odkazovalo na ``/home/remote/myproject/trunk``.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:34
2380.
Many commands that accept URLs also accept location aliases too.
See :doc:`location-alias-help` and :doc:`url-special-chars-help`.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mnoho příkazů, které přijímají URL také přijímá zkratky umístění.
Viz :doc:`location-alias-help` a :doc:`url-special-chars-help`.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
Located in en/help_topics/urlspec.txt:36
23712380 of 2380 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lukáš Tyrychtr, Zbyněk Schwarz.