Browsing Bosnian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bosnian guidelines.
5160 of 2380 results
51.
Add specified files or directories.
Dodaj određene datoteke ili direktorije.
Translated and reviewed by Hamza Semic
In upstream:
Dodaj specifirane datoteke ili mape.
Suggested by Ashraf Gheth
Located in bzrlib/builtins.py:760
52.
In non-recursive mode, all the named items are added, regardless
of whether they were previously ignored. A warning is given if
any of the named files are already versioned.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
U nerekurzivnom modu, sve imenovane oznake su dodane, bez obzira da li su prethodno bile ignorirane. Upozorenje se daje ako je neka od imenovanih oznaka već promijenjena.
Translated by Maida
Reviewed by Samir Ribić
Located in bzrlib/builtins.py:762
53.
In recursive mode (the default), files are treated the same way
but the behaviour for directories is different. Directories that
are already versioned do not give a warning. All directories,
whether already versioned or not, are searched for files or
subdirectories that are neither versioned or ignored, and these
are added. This search proceeds recursively into versioned
directories. If no names are given '.' is assumed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
U rekurzivnom modu (the default), datoteke se tretiraju na isti način ali način rada za direktorije je različit. Direktoriji koji su već promijenjeni ne daju upozorenja. Svi direktoriji, bez obzira bili promijenjeni ili ne, traže datoteke ili poddirektorije koji nisu nijednom mijenjani ili ignorisani, i oni se dodaju. Ova pretraga se nastavlja rekurzivno u promijenjenim direktorijima. Ako nije dato ime, pretpostavlja se '.'.
Translated by Maida
Reviewed by Samir Ribić
Located in bzrlib/builtins.py:766
54.
A warning will be printed when nested trees are encountered,
unless they are explicitly ignored.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Upozorenje će se ispisati kada su ugniježđena stabla opažena,
osim ako se izričito ignoriraju.
Translated and reviewed by Hamza Semic
Located in bzrlib/builtins.py:774
55.
Therefore simply saying 'bzr add' will version all files that
are currently unknown.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Stoga jednostavno govoreći 'bzr add' će verzionirati sve datoteke koje
su trenutno nepoznate.
Translated and reviewed by Hamza Semic
Located in bzrlib/builtins.py:777
56.
Adding a file whose parent directory is not versioned will
implicitly add the parent, and so on up to the root. This means
you should never need to explicitly add a directory, they'll just
get added when you add a file in the directory.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Dodavanje datoteke čiji roditeljski direktorij nije mijenjan će implicitno dodati roditelja, i tako dalje sve do glavnog direktorija. Ovo znači da nikada ne morate eksplicitno dodavati direktorij, oni će se jednostavno dodati kada dodate datoteku u direktorij.
Translated by Maida
Reviewed by Samir Ribić
Located in bzrlib/builtins.py:780
57.
--dry-run will show which files would be added, but not actually
add them.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
--dry-run će prikazati koje datoteke će biti dodane, ali ih neće
dodati.
Translated and reviewed by Hamza Semic
Located in bzrlib/builtins.py:785
58.
--file-ids-from will try to use the file ids from the supplied path.
It looks up ids trying to find a matching parent directory with the
same filename, and then by pure path. This option is rarely needed
but can be useful when adding the same logical file into two
branches that will be merged later (without showing the two different
adds as a conflict). It is also useful when merging another project
into a subdirectory of this one.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
--file-ids-from će pokušati koristiti datoteku ids iz dostavljenog dijela.
ids pokušava da pronađe korijen direktorij sa istim imenom datoteke,.
Ove opcije su rijetko potrebne, ali mogu biti korisne kada dodajemo neke logičke datoteke u dvije grane koje cć kasnije biti spojene (bez pokazivanja konflikta prilikom spajanja). Također je korisno kada želimo spojiti druge projekte u ovaj subdirektorij.
Translated by Maida
Reviewed by Samir Ribić
Located in bzrlib/builtins.py:788
59.
Any files matching patterns in the ignore list will not be added
unless they are explicitly mentioned.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Sve datoteke podudarnih uzoraka u ignoriranoj listi neće biti dodane
osim ako su izričito navedene.
Translated by Dunja Bihorac
Reviewed by Samir Ribić
Located in bzrlib/builtins.py:796
60.
In recursive mode, files larger than the configuration option
add.maximum_file_size will be skipped. Named items are never skipped due
to file size.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
U rekurzivnom načinu, datoteke veće od konfiguracijske opcije
add.maximum_file_size će biti preskočene. Imenovani predmeti se nikada ne preskaču zbog
veličine podatka.
Translated by Dunja Bihorac
Reviewed by Samir Ribić
Located in bzrlib/builtins.py:799
5160 of 2380 results

This translation is managed by Ubuntu Bosnia and Herzegovina translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adi, Afan, Almin Islamović, Almir Harba, Armin, Ashraf Gheth, Dunja Bihorac, Hamza Semic, Josip Kvesic, Maida, Samir Ribić, Tarik Radončić.