Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 501 results
1.
Questions and Answers
Otázky a Odpovede
Translated and reviewed by Martin
Located in C/questions-answers.xml:20(title)
2.
Where is the trash bin?
Kde je odpadkový kôš?
Translated and reviewed by Martin
Located in C/questions-answers.xml:24(para)
3.
<phrase>Xubuntu</phrase> doesn't feature a trash bin at the moment. Please note that the <application>File Manager</application> will always ask you whether you want to <emphasis>permanently</emphasis> delete files when you click on "delete". There is currently no way to bring back your deleted files.
<phrase>Xubuntu</phrase> momentálne neobsahuje odpadkový kôš. Prosím, všimnite si, že <application>Správca súborov</application> sa vás vždy spýta či chcete <emphasis>nenávratne</emphasis> odstrániť súbory kliknutím na "Odstrániť". Momentálne neexistuje žiadny spôsob ako obnoviť vaše odstránené súbory.
Translated and reviewed by montino
Located in C/questions-answers.xml:27(para)
4.
How can I move my old panel configuration from Xfce 4.2 over to Xfce 4.4?
Ako si môžem presunúť staré nastavenie panelu z Xfce 4.2 do Xfce 4.4?
Translated and reviewed by funnny
Located in C/questions-answers.xml:34(para)
5.
You can't. The panel has been rewritten and can not use the old configuration files anymore.
Nie je to možné. Panel bol prepísaný a už nedokáže používať staré konfiguračné súbory.
Translated and reviewed by funnny
Located in C/questions-answers.xml:37(para)
6.
How do I start a program manually?
Ako spustím program ručne?
Translated and reviewed by funnny
Located in C/questions-answers.xml:44(para)
7.
Sometimes it can be useful to start a program manually, for example when the program does not have an entry in the menu. This is easy to do with the <application>Run Program</application> dialog.
Niekedy môže byť užitočné spustiť program ručne, napríklad keď nemá položku v menu. Je to jednoduché pomocou dialógového okna <application>Spustiť program</application>.
Translated and reviewed by funnny
Located in C/questions-answers.xml:47(para)
8.
Open the <application>Run Program</application> dialog by typing: <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>
Otvorte dialógové okno <application>Spustiť program</application> stlačením: <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>
Translated and reviewed by Jozef Káčer
Located in C/questions-answers.xml:54(para)
9.
Enter the name of the program you wish to run, and press <keycap>Enter</keycap>.
Zadajte názov programu, ktorý si želáte spustiť a stlačte <keycap>Enter</keycap>.
Translated and reviewed by Jozef Káčer
Located in C/questions-answers.xml:61(para)
10.
What can I do if Xfmedia crashes when playing restricted formats?
Čo mám robiť, ak Xfmedia padne počas prehrávania vyhradených formátov?
Translated and reviewed by montino
Located in C/questions-answers.xml:69(para)
110 of 501 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Furby, Jozef Káčer, Kepro, Martin, eMDi, funnny, helix84, montino.