Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 77 results
11.
Error importing selected file
2006-04-09
Fel vid importing av vald fil
14.
The key you selected could not be removed. Please report this as a bug.
2006-04-09
Nyckeln du valde kan inte tas bort. Var vänlig rapportera detta som en bugg.
19.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2006-04-09
Ditt system innehåller trasiga paket som inte kunde repareras med denna programvara. Reparera dem först med synaptic eller apt-get innan du fortsätter.
21.
A essential package would have to be removed
2006-04-09
Ett grundläggande paket skulle behöva tas bort
22.
Could not calculate the upgrade
2006-04-09
Kunde inte beräkna uppdateringen
23.
A unresolvable problem occured while calculating the upgrade. Please report this as a bug.
2006-04-09
Ett problem som inte gick att lösa uppstod när uppdateringen beräknades. Var vänlig rapportera detta som en bugg.
2006-04-09
Ett problem som inte gick att lösa uppstod när uppdateringen beräknades. Var god rapportera detta som en bugg.
2006-04-09
Ett problem som inte gick att lösa uppstod när uppdateringen beräknades. Rapportera gärna detta som en bugg.
25.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2006-04-09
Det gick inte att autentisiera vissa paket. Det kan vara ett tillfälligt nätverksfel. Det kan hjälpa med att försöka senare. Se nedan för en lista med icke autentisierade paket.
26.
Can't install '%s'
2006-04-09
Kan inte installera "%s"
2006-04-09
Kan inte installera '%s
27.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2006-04-09
Det var inte möjligt att installera ett obligatoriskt paket. Var vänlig rapportera detta som en bugg.
36.
Upgrading the repository information resulted in a invalid file. Please report this as a bug.
2006-04-09
Uppdatering av förrådsinformationen orsakade en ogiltig fil. Var vänlig rapportera detta som en bugg.
2006-04-09
Uppdatering av förrådsinformationen orsakade en ogiltig fil. Var god rapportera detta som en bugg.
40.
A problem occured during the update. This is usually some sort of network problem, please check your network connection and retry.
2006-04-09
Ett problem inträffade under uppdateringen. Detta beror oftast på någon form av nätverksproblem, var god kontrollera din nätverksanslutning och försök igen.
47.
The upgrade aborts now. Please check your internet connection or installation media and try again.
2006-04-09
Uppdateringen avbryts nu. Var god kontrollera din internetanslutning eller ditt installationsmedia och försök igen.
54.
Some problem occured during the clean-up. Please see the below message for more information.
2006-04-09
Något fel inträffade vid upprensningen. Se meddelandet nedan för mer information.
58.
Invalid package information
2006-05-02
Paketinformation
63.
System upgrade is complete.
2006-04-09
Systemuppdateringen är klar.
70.
Downloading file %li of %li at %s/s
2006-04-09
Hämtar hem fil %li av %li i %s/s
74.
The upgrade aborts now. Please report this bug.
2006-04-09
Uppdateringen avbryts nu. Var vänlig rapportera detta som en bugg.
2006-04-09
Uppdateringen avbryts nu. Var vänlig rapportera denna bugg.
75.
Replace configuration file '%s'?
2006-04-09
Ersätt konfigurationsfil "%s"?
76.
The 'diff' command was not found
2006-04-09
Kommandot "diff" hittades inte
81.
%s package is going to be upgraded.
%s packages are going to be upgraded.
2006-04-09
%s paket kommer att uppgraderas.
%s paket kommer att uppgraderas.
83.
The upgrade can take several hours and cannot be canceled at any time later.
2006-04-09
Uppdateringen kan ta flera timmar och kan inte avbrytas någon gång senare.
84.
To prevent data loss close all open applications and documents.
2006-04-09
För att förhindra dataförlust stäng alla öppna program och dokument.
2006-04-09
För att förhindra dataförlust stäng alla program och dokument.
87.
<b>Remove %s</b>
2006-04-09
<b>Ta bort %s</b>
93.
<b><big>Cancel the running upgrade?</big></b> The system could be in an unusable state if you cancel the upgrade. You are strongly adviced to resume the upgrade.
2006-04-09
<b><big>Avbryt pågående uppdatering?</big></b> Systemet kan hamna i ett oanvändbart läge om du avbryter uppdateringen. Du är starkt rekommderad att fortsätta uppdateringen.
108.
_Report Bug
2006-04-09
_Rapportera bugg
111.
Could not find the release notes
2006-04-12
Kunde inte hitta några uppdateringar
113.
Could not download the release notes
2006-04-12
Det gick inte ladda ner uppdateringarna
115.
Could not run the upgrade tool
2006-04-12
Det gick inte att installera uppdateringarna
116.
This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug
2006-04-12
Ett problem som inte gick att lösa uppstod när uppdateringen beräknades. Var vänlig rapportera detta som en bugg.
117.
Downloading the upgrade tool
2006-04-12
Hämtar och installerar uppdateringarna
120.
Upgrade tool
2006-04-12
Uppdatera %s
125.
Verfication failed
2006-04-12
Transaktion misslyckades
127.
Authentication failed
2006-04-12
Autentisering
129.
Downloading file %li of %li with %s/s
2006-04-12
Hämtar hem fil %li av %li i %s/s
130.
Downloading file %li of %li with unknown speed
2006-04-12
Hämtar hem fil %li av %li med en okänd hastighet
132.
Failed to download the list of changes. Please check your Internet connection.
2006-05-02
Misslyckades med att hämta listan med ändringar. Kontrollera din internetanslutning.
133.
Cannot install all available updates
2006-04-12
Visa och installera tillgängliga uppdateringar
135.
The following updates will be skipped:
2006-04-12
Följande kanaler är våra kanaltips!
137.
Downloading the list of changes...
2006-04-12
Hämtar spegellista...
138.
Download size: %s
2006-04-12
Hämtar %s...
139.
Your system is up-to-date
2006-04-12
Ditt system är aktuellt!
141.
Hide details
2006-04-12
Visa detaljer
144.
Update is complete
2006-04-12
Hämtningen är färdig
145.
New version: %s (Size: %s)
2006-04-12
Ny version: %s