Translations by Tommy Hurtig

Tommy Hurtig has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
8.
Credits and License
2006-04-18
Tack till och licens
11.
The following people have contributed to this document:
2006-04-18
Följande personer har bidragit till det här dokumentet:
17.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of these licenses. All derivative works must be released under either or both of these licenses.
2006-04-18
Du är fri att modifiera, utöka och förbättra källkoden till Ubuntudokumentationen under villkoren för de här licenserna. Alla verk baserade på det här måste släppas under någon av, eller båda, licenserna.
29.
Some of the software and hardware descriptions cited in this publication may be registered trademarks and may thus fall under copyright restrictions and trade protection laws. In no way do the authors make claim to any such names.
2006-04-15
Vissa av mjuk- och hårdvarornas beskrivningar i den här publikationen kan vara varumärken och som sådana hanteras av upphosvsrätts- och handlesskydslagar. Författarna gör inga anspråk till rättigheter för några sådana namn.
63.
Another leading UNIX and Linux desktop is <ulink url="http://www.kde.org/">KDE</ulink>. The <ulink url="http://www.kubuntu.org">Kubuntu</ulink> project offers Ubuntu users an alternative choice to the default GNOME desktop environment. Thanks to the efforts of the Kubuntu team, Ubuntu users are now able to install and use the KDE desktop easily on their system. To get a working install of Kubuntu on an Ubuntu install, install the <application>kubuntu-desktop</application> package. Once kubuntu-desktop is installed, one can choose to use either a Gnome or KDE desktop environment.
2006-04-15
Ett annat ledande UNIX- och Linux-skrivbord är <ulink url="http://www.kde.org/">KDE</ulink>. <ulink url="http://www.kubuntu.org">Kubuntu</ulink>är ett projekt som erbjuder Ubuntu-användare ett alternativt till standardalternativet GNOME på skrivbordet. Tak vare Kubuntu-lagets kraftansträngningar kan nu Ubuntuanvändare enkelt installera och använda KDE på sina system. För att få en fungerande installation av Kubuntu på en Ubuntu-installation installerar du paketet <application>kubuntu-desktop</application>.När kubuntu-desktop väl är installerat kan man välja mellan antingen Gnome eller KDE som skrivbordsmiljö.
67.
Ubuntu is maintained by a quickly growing community. The project is sponsored by <ulink url="http://www.canonical.com">Canonical Ltd.</ulink>, a holding company founded by Mark Shuttleworth. Canonical employs the core Ubuntu developers and offers support and consulting services for Ubuntu.
2006-04-15
Ubuntu underhålls av en snabbt växande användargrupp. Projektet sponsras av <ulink url="http://www.canonical.com">Canonical Ltd.</ulink>, ett företag som grundades av Mark Shuttleworth. Canonical anställer några av Ubuntus innersta utvecklare och erbjuder support och konsulttjänster för Ubuntu.