Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
1120 of 91 results
11.
The following people have contributed to this document:
K vsebini tega dokumenta so prispevali naslednji ljudje:
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-13
Located in C/about-ubuntu.xml:29(para)
12.
Mark Shuttleworth
Mark Shuttleworth
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-13
Located in C/about-ubuntu.xml:32(para)
13.
Robert Stoffers
Robert Stoffers
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-13
Located in C/about-ubuntu.xml:35(para)
14.
Jerome Gotangco
Jerome Gotangco
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-13
Located in C/about-ubuntu.xml:38(para)
15.
Brian Burger
Brian Burger
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-13
Located in C/about-ubuntu.xml:41(para)
16.
This document is made available under a dual license strategy that includes the GNU Free Documentation License (GFDL) and the Creative Commons ShareAlike 2.0 License (CC-BY-SA).
Ta dokument je na voljo pod dvema licencama: GNU Free Documentation License (GFDL) in licenco Creative Commons Deljenje pod enakimi pogoji 2.0 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-15
Located in C/about-ubuntu.xml:44(para)
17.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of these licenses. All derivative works must be released under either or both of these licenses.
Spreminjanje, dodajanje in izboljšava izvorne kode dokumentacije je dovoljena pod okvirom teh dveh licenc. Vsa izpeljana dela morajo biti izdana pod enakimi pogoji.
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-13
Located in C/about-ubuntu.xml:46(para)
18.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ta dokumentacija je priložena v upanju, da bo koristna, vendar BREZ ZAGOTOVILA KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA; tudi brez posrednega jamstva CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO KOT JE OPISANO V IZJAVI O OMEJITVI ODGOVORNOSTI.
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-19
Located in C/about-ubuntu.xml:48(para)
19.
Copies of these licenses are available in the appendices section of this book. Online versions can be found at the following URLs:
Kopije vsebin licenc so na voljo v sekciji dodatkov tega dokumenta. Vsebino licenc je možno najti tudi na medmrežju na naslednjih naslovih:
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-14
Located in C/about-ubuntu.xml:51(para)
20.
GNU Free Documentation License
Dovoljenje za prosto dokumentacijo GNU
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-14
Located in C/about-ubuntu.xml:0(ulink)
1120 of 91 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Matic Zgur, Primoz Princic.