Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
4756 of 91 results
47.
Free Software
Vrije software
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:154(title)
48.
The Ubuntu project is entirely committed to the principles of open source software development; people are encouraged to use open source software, improve it, and pass it on. This means that Ubuntu is and will always be free of charge.
Ubuntu schaart zich volledig achter de grondbeginselen van het open-bron model van software ontwikkelen (open source). Wij stimuleren mensen om open source software te gebruiken, te verbeteren en te verspreiden. Dit houdt in dat Ubuntu gratis te verkrijgen is en altijd gratis zal blijven.
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:155(para)
49.
However, this means more than just being available at zero cost. The philosophy of free software is that people should be free to use software in all the ways that are "socially useful". "Free software" doesn't just mean that you shouldn't have to pay for it, it also means that you should be able to use the software in any way you wish: the code that makes up free software is available for anyone to download, change, fix, and use in any way. So apart from the fact that free software is often available without charge, this freedom also has technical advantages: when programs are developed, the hard work of others can be used and built upon. With non-free software, this cannot happen and when programs are developed, they have to start from scratch. For this reason the development of free software is fast, efficient and exciting!
Het betekent echter meer dan alleen dat de software gratis verkrijgbaar is. De filosofie van vrije software is dat mensen vrij zijn om de software te gebruiken op alle manieren die "sociaal nuttig" zijn. "Vrije software" betekent dus, onder andere, dat u er niet voor hoeft te betalen, maar ook dat u de software mag gebruiken zoals u dat wilt: de broncode van vrije software is beschikbaar voor iedereen om te downloaden, te wijzigen, te verbeteren, en te delen met anderen. Deze vier vrijheden leveren samen nog een belangrijk technisch voordeel op: wanneer softwareprogramma's worden ontwikkeld, kan het harde werk van anderen worden hergebruikt en kan er worden gebouwd op wat anderen hebben bereikt. Bij niet-vrije software kan dit niet en moeten programmeurs telkens vanaf nul beginnen. Vanwege deze reden is de ontwikkeling van vrije software snel, efficiënt en opwindend!
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:161(para)
50.
You can find out more about the philosophy of free software <ulink url="http://www.gnu.org/philosophy/">here</ulink>.
U kunt <ulink url="http://www.gnu.org/philosophy/">hier</ulink> meer informatie vinden over de filosofie van vrije software.
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:163(para)
51.
The Difference
Het verschil
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:167(title)
52.
There are many different operating systems based on GNU/Linux: Debian, SuSE, Gentoo, RedHat, and Mandriva are examples. Ubuntu is yet another contender in what is already a highly competitive world. So what makes Ubuntu different?
Er bestaan veel verschillende besturingssystemen die op GNU/Linux gebaseerd zijn: Debian, SuSE, Gentoo, RedHat en Mandriva zijn enkele voorbeelden. Ubuntu is weer een andere meedinger in deze inmiddels zeer competatieve wereld. Wat maakt Ubuntu nou zo bijzonder?
Translated and reviewed by Tino Meinen
concurrent/deelnemer/wedijveraar
Located in C/about-ubuntu.xml:168(para)
53.
Based on Debian, one of the most widely acclaimed, technologically advanced, and well-supported distributions, Ubuntu aims to create a distribution that provides an up-to-date and coherent Linux system for desktop and server computing. Ubuntu includes a number of carefully selected packages from the Debian distribution and retains its powerful package management system which allows easy installation and clean removal of programs. Unlike most distributions that ship with a large amount of software that may or may not be of use, Ubuntu's list of packages is reduced to a number of important applications of high quality.
Ubuntu is gebaseerd op Debian, een van de meest bejubelde, technologisch vooruitstrevende en best ondersteunde distributies. Het doel van Ubuntu is om een distributie te maken met een up-to-date en coherent Linux-systeem voor de desktop en de server. Ubuntu stelt een verzameling zorgvuldig geselecteerde pakketten samen uit de Debian-distributie. Ook gebruikt Ubuntu Debian's systeem om pakketten te beheren waardoor het zeer eenvoudig is om programma's te installeren of netjes te verwijderen. In tegenstelling tot veel andere distributies die grote hoeveelheden software meeleveren die slechts ten dele gebruikt wordt, is Ubuntu's lijst met programma's gereduceerd tot een aantal belangrijke toepassingen van hoge kwaliteit.
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:174(para)
54.
By focusing on quality, Ubuntu produces a robust and feature-rich computing environment that is suitable for use in both home and commercial environments. The project takes the time required to focus on finer details and is able to release a version featuring the latest and greatest of today's software once every 6 months. Ubuntu is available in flavours for the i386 (386/486/Pentium(II/III/IV) and Athlon/Duron/Sempron processors), AMD64 (Athlon64, Opteron, and new 64-bit Intel processors), and PowerPC (iBook/Powerbook, G4 and G5) architectures.
Door te concentreren op kwaliteit, biedt Ubuntu een robuust en uitgebreid besturingssysteem dat zowel geschikt is voor thuisgebruik als in commerciele omgevingen. Het project besteedt de nodige tijd aan het uitwerken van de kleine details en is in staat om elke zes maanden een versie uit te brengen met de allernieuwste software. Ubuntu is beschikbaar in de smaken: i386 (voor 386/486/pentium(II/III/IV) en Athlon/Duron/Sempron processors), AMD64 (voor Athlon64, Opteron, en nieuwe 64-bit Intel processors), en PowerPC (voor iBook/Powerbook, G4 en G5).
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:188(para)
55.
Long-Term Support
Lange-termijn ondersteuning
Translated and reviewed by Tino Meinen
ondersteuning gedurende lange tijd
Located in C/about-ubuntu.xml:202(title)
56.
Every Ubuntu release is supported for at least 18 months with security and other updates. Ubuntu 6.06 LTS is a special enterprise-ready release, and is supported for 3 years on the desktop, and 5 years on the server. The development process of Ubuntu 6.06 LTS was slightly longer than usual to concentrate on a number of areas:
Elke versie van Ubuntu wordt minstens 18 maanden ondersteund met veiligheids- en andere updates. Ubuntu 6.06 LTS is een bijzondere 'enterprise-ready' versie die 3 jaar op de desktop, en 5 jaar op de server zal worden ondersteund. De ontwikkeling van Ubuntu 6.06 LTS heeft iets langer geduurd dan normaal om meer aandacht te kunnen schenken aan een aantal gebieden:
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:203(para)
4756 of 91 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adriaan Peeters, GercoKees, Jeroen, Martijn vdS, Matthew East, Pascal De Vuyst, Sander van Vliet, TheO, Thomas Linthout, Tino Meinen.