Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
2938 of 91 results
29.
Some of the software and hardware descriptions cited in this publication may be registered trademarks and may thus fall under copyright restrictions and trade protection laws. In no way do the authors make claim to any such names.
Sommige omschrijvingen van software en hardware die genoemd worden in dit document kunnen geregistreerde handelsmerken zijn en kunnen dus onder copyrightbeperkingen en handelbeschermingswetten vallen. De auteurs maken geen enkele aanspraak op deze namen.
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:8(para)
30.
THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Translated and reviewed by Martijn vdS
Located in C/about-ubuntu.xml:9(para)
31.
The Ubuntu Documentation Project
Het Ubuntu-documentatieproject
Translated and reviewed by Martijn vdS
Located in C/about-ubuntu.xml:3(publishername)
32.
Ubuntu Logo
Ubuntu-logo
Translated and reviewed by Martijn vdS
Located in C/about-ubuntu.xml:78(phrase)
33.
Thank you for your interest in Ubuntu 6.06 LTS - the <emphasis>Dapper Drake</emphasis> - released in June 2006.
Dank u voor uw interesse in Ubuntu 6.06 LTS - ook wel de <emphasis>Dapper Drake</emphasis> versie - uitgebracht in Juni 2006.
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:82(para)
34.
Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition," we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
Ubuntu zal altijd gratis zijn en geen extra kosten in rekening brengen voor een "professionele editie". Ons beste werk is voor iedereen beschikbaar onder dezelfde vrije voorwaarden.
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:93(para)
35.
Ubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, to make Ubuntu usable for as many people as possible.
Ubuntu bevat het beste in vertalingen en toegankelijkheidsopties die de vrije software-gemeenschap te bieden heeft. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk mensen gebruik maken van Ubuntu.
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:100(para)
36.
Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
Ubuntu wordt regelmatig en volgens een voorspelbaar schema uitgebracht; er is elke zes maanden een nieuwe versie. U kunt de huidige stabiele versie gebruiken of de huidige ontwikkelaarssversie. Elke versie wordt minstens 18 maanden ondersteund.
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:107(para)
37.
Ubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
Ubuntu schaart zich volledig achter de grondbeginselen van het open-bron model van software ontwikkelen (open source). Wij stimuleren mensen om open source software te gebruiken, te verbeteren en te verspreiden.
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:115(para)
38.
Ubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Ubuntu community is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons: <placeholder-1/>
Ubuntu is een volledig open source besturingssysteem dat gebouwd is rond de <emphasis>Linux</emphasis> kernel. De Ubuntu gemeenschap is opgebouwd rond de idealen die zijn vastgelegd in de <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Filosofie achter Ubuntu</ulink>: dat software gratis beschikbaar moet zijn, dat mensen softwareprogramma's in hun eigen taal moeten kunnen gebruiken en dat de software ook door mensen met een handicap kan worden gebruikt, en dat mensen de vrijheid moeten hebben om hun software aan hun eigen wensen aan te passen en te wijzigen. Om deze redenen geldt: <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Tino Meinen
Located in C/about-ubuntu.xml:85(para)
2938 of 91 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adriaan Peeters, GercoKees, Jeroen, Martijn vdS, Matthew East, Pascal De Vuyst, Sander van Vliet, TheO, Thomas Linthout, Tino Meinen.