Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 12 results
4.
2006-04-06
06.04.2006
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-11
Located in C/about-ubuntu-C.omf:9(date)
5.
A short description of Ubuntu 6.06
En kort innføring i Ubuntu 6.06
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-11
Located in C/about-ubuntu-C.omf:11(description)
7.
Ubuntu - Linux for Human Beings!
Ubuntu - Linux for vanlige mennesker!
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-11
Suggestions:
Ubuntu - Linux for vanlege menneske!
Norwegian Nynorsk aboutubuntu in Ubuntu Dapper package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-05
Located in C/about-ubuntu.xml:20(title)
16.
This document is made available under a dual license strategy that includes the GNU Free Documentation License (GFDL) and the Creative Commons ShareAlike 2.0 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig under to lisenser; GNU Free Documentation License (GFDL) og Creative Commons ShareAlike 2.0 License (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-11
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengeleg under ein dobbellisensieringsstrategi som inkluderer GNU Free Documentation License (GFDL) og Creative Commons ShareAlike 2.0 License (CC-BY-SA).
Norwegian Nynorsk aboutubuntu in Ubuntu Dapper package "ubuntu-docs" by Sigurd Gartmann on 2006-05-28
Located in C/about-ubuntu.xml:44(para)
17.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of these licenses. All derivative works must be released under either or both of these licenses.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre Ubuntus dokumentasjon i tråd med disse lisensene. Alt derivert arbeide må publiseres fritt under en av eller begge lisensene.
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-11
Located in C/about-ubuntu.xml:46(para)
19.
Copies of these licenses are available in the appendices section of this book. Online versions can be found at the following URLs:
Kopier av disse lisensene er tilgjengelig i tilleggsseksjonen av denne boken. Online-versjoner er tilgjengelig på følgende nettsteder:
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-11
Located in C/about-ubuntu.xml:51(para)
26.
This document is an introduction to Ubuntu. It explains the Ubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Ubuntu, and shows how to get help with Ubuntu.
Dette dokumentet er en introduksjon til Ubuntu. Det vil forklare Ubuntus filosofi og røtter, samt gi informasjon om hvordan du som bruker kan bidra til å forbedre Ubuntu, og viser det hvordan du kan få hjelp til bruk av Ubuntu.
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-11
Located in C/about-ubuntu.xml:67(para)
28.
Every effort has been made to ensure that the information compiled in this publication is accurate and correct. However, this does not guarantee complete accuracy. Neither Canonical Ltd., the authors, nor translators shall be held liable for possible errors or the consequences thereof.
Det er nedlagt mye arbeid i å se til at informasjonen i denne publikasjonen er presis og korrekt, selv om dette ikke garanterer hundre prosent korrekthet. Verken Canonical Ltd., forfatterne eller oversetterne kan holdes ansvarlig for mulige feil, inkludert eventuelle konsekvenser feil kan medføre.
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-12
Located in C/about-ubuntu.xml:4(para)
29.
Some of the software and hardware descriptions cited in this publication may be registered trademarks and may thus fall under copyright restrictions and trade protection laws. In no way do the authors make claim to any such names.
Noen av software og hardware-deskripsjonene i denne publikasjonen kan være registrerte varemerker og kan dermed falle under copyright-restriksjoner og handelsbeskyttelses-lover. Opphavsmennene gjør på ingen måte krav på slike navn.
Translated and reviewed by BjornHaland on 2006-04-13
Located in C/about-ubuntu.xml:8(para)
34.
Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition," we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
Ubuntu vil alltid tilbys kostnadsfritt, og det finnes ingen ekstrautgift for "firmaversjonen". Vi gjør vårt beste arbeid tilgjengelig for alle, helt uten kostnader.
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-11
Suggestions:
Ubuntu vil alltid vera tilgjengeleg kostnadsfritt, og det finst inga ekstrautgift for «firmaversjonen». Vi gjer det beste arbeidet vårt tilgjengeleg for alle, heilt utan kostnader.
Norwegian Nynorsk aboutubuntu in Ubuntu Dapper package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-04
Located in C/about-ubuntu.xml:93(para)
110 of 12 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, AekFV, Anders Aase Martinsen, BjornHaland, Hans Petter Birkeland, Jan Jansen, Jo-Erlend Schinstad, Jonas Myrlund, Jørgen Tellnes, Runar Ingebrigtsen, Tor Harald Thorland, Øivind Hoel.