Translations by Tomas Skäre

Tomas Skäre has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101133 of 133 results
99.
Pick a magical effect to use on your drawing!
2006-03-20
Välj en magisk effekt som ska användas på din bild!
100.
Undo!
2006-03-20
Ångra!
101.
Redo!
2006-03-20
Gör om!
102.
Eraser!
2006-03-20
Radergummi!
103.
You now have a blank sheet to draw on!
2006-03-20
Du har nu en tom bild att rita på!
104.
Open…
2006-03-20
Öppna…
105.
Your image has been saved!
2006-03-20
Din bild har sparats!
106.
Printing…
2006-03-20
Skriver ut…
107.
Bye bye!
2006-03-20
Hej då!
108.
Let go of the button to complete the line.
2006-03-20
Släpp knappen för att avsluta linjen.
109.
Hold the button to stretch the shape.
2006-03-20
Håll ner knappen för att sträcka ut formen.
110.
Move the mouse to rotate the shape. Click to draw it.
2006-03-20
Flytta musen för att rotera formen. Klicka för att rita den.
111.
OK then… Let’s keep drawing this one!
2006-03-20
Okej… Låt oss fortsätta rita den här!
112.
Do you really want to quit?
2006-03-20
Vill du verkligen avsluta?
113.
Yes
2006-03-20
Ja
114.
No
2006-03-20
Nej
115.
If you quit, you’ll lose your picture! Save it?
2006-03-20
Om du avslutar, så kommer du att förlora bilden! Vill du spara den?
116.
Save your picture first?
2006-03-20
Spara bilden först?
117.
Can’t open that picture!
2006-03-20
Kan inte öppna den bilden!
119.
Starting a new picture will erase the current one!
2006-03-20
Att påbörja en ny bild kommer att radera den nuvarande bilden!
120.
That’s OK!
2006-03-20
Det är bra!
121.
Never mind!
2006-03-20
Gör ingenting!
122.
There are no saved files!
2006-03-20
Det finns inga sparade filer!
123.
Print your picture now?
2006-03-20
Skriv ut bilden nu?
124.
Your picture has been printed!
2006-03-20
Din bild har skrivits ut!
126.
Erase this picture?
2006-03-20
Radera den här bilden?
127.
Remember to use the left mouse button!
2006-03-20
Kom ihåg att använda den vänstra musknappen!
136.
Erase
2006-03-20
Radera
137.
Back
2006-03-20
Tillbaka
138.
Aa
2006-03-20
Aa
139.
Save over the older version of this picture?
2006-03-20
Spara över den äldre versionen av den här bilden?
140.
No, save a new file
2006-03-20
Nej, spara i en ny fil!
141.
Choose the picture you want, then click “Open”.
2006-03-20
Välj den bild som du vill ha, klicka sedan på "Öppna."