Translations by Tomas Skäre

Tomas Skäre has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 133 results
53.
Click and move the mouse around to make the picture blocky.
2006-03-20
Klicka och rör musen runt för att göra bilden "blockig".
54.
Click and move the mouse around to draw a negative.
2006-03-20
Klicka och rör musen för att skapa ett negativ.
55.
Click and move the mouse around to change the picture’s color.
2006-03-20
Klicka och rör musen runt för att ändra bildens färg.
57.
Click and move the mouse around to turn the picture into a cartoon.
2006-03-20
Klicka och rör musen runt för att omvandla bilden till teckning!
58.
Click to make a mirror image.
2006-03-20
Klicka för att skapa en spegelbild.
59.
Click to flip the picture upside-down.
2006-03-20
Klicka för att vända bilden upp och ner.
2006-03-20
Klicka för att vända bilden upp och ner.
2006-03-20
Klicka för att vända bilden upp och ner.
2006-03-20
Klicka för att vända bilden upp och ner.
60.
Square
2006-03-20
Fyrkant
61.
Rectangle
2006-03-20
Rektangel
62.
Circle
2006-03-20
Cirkel
63.
Ellipse
2006-03-20
Ellips
64.
Triangle
2006-03-20
Triangel
65.
Pentagon
2006-03-20
Femhörning
66.
Rhombus
2006-03-20
Romb
67.
A square is a rectangle with four equal sides.
2006-03-20
En kvadrat har fyra lika långa sidor.
68.
A rectangle has four sides and four right angles.
2006-03-20
En rektangel har fyra sidor och fyra räta vinklar.
69.
A circle is a curve where all points have the same distance from the centre.
2006-03-20
En cirkel är en kurva där alla punkter har samma avstånd från mittpunkten.
70.
An ellipse is a stretched circle.
2006-03-20
En ellips är en utsträckt cirkel.
71.
A triangle has three sides.
2006-03-20
En triangel har tre sidor.
72.
A pentagon has five sides.
2006-03-20
En femhörning har fem sidor.
73.
A rhombus has four equal sides, and opposite sides are parallel.
2006-03-20
En romb har fyra lika sidor och motstående sidor är parallella.
74.
Tools
2006-03-20
Verktyg
75.
Colors
2006-03-20
Farger
76.
Brushes
2006-03-20
Penslar
77.
Erasers
2006-03-20
Radergummin
78.
Stamps
2006-03-20
Stämplar
79.
Shapes
2006-03-20
Former
80.
Letters
2006-03-20
Bokstäver
81.
Magic
2006-03-20
Magik
82.
Paint
2006-03-20
Rita
83.
Stamp
2006-03-20
Stämpel
84.
Lines
2006-03-20
Linjer
85.
Text
2006-03-20
Text
86.
Undo
2006-03-20
Ångra
87.
Redo
2006-03-20
Göra om
2006-03-20
Göra om
2006-03-20
Göra om
2006-03-20
Göra om
88.
Eraser
2006-03-20
Radergummi
89.
New
2006-03-20
Ny
90.
Open
2006-03-20
Öppna
91.
Save
2006-03-20
Spara
92.
Print
2006-03-20
Skriv ut
93.
Quit
2006-03-20
Avsluta
95.
Pick a picture to stamp around your drawing.
2006-03-20
Välj en bild att stämpla runt din bild.
96.
Click to start drawing a line. Let go to complete it.
2006-03-20
Klicka för att börja rita en linje. Släpp för att avsluta den.
97.
Pick a shape. Click to pick the center, drag, then let go when it is the size you want. Move around to rotate it, and click to draw it.
2006-03-20
Välj en form. klicka för att välja mittpunkten, dra, släpp sedan när den har den storlek du önskar. Flytta runt för att rotera formen, och klicka för att rita den.
98.
Choose a style of text. Click on your drawing and you can start typing.
2006-03-20
Välj stil på texten. Klicka på din bild och du kan börja skriva.