Translations by Scott Balneaves

Scott Balneaves has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 67 results
1.
A drawing program for children.
2009-11-25
Program na kreslenie pre deti.
2.
Drawing program
2009-11-25
Program na kreslenie
5.
Dark grey! Some people spell it “dark gray”.
2009-11-25
Tmavosivá! Niektorí ju volajú aj „tmavošedá”.
6.
Light grey! Some people spell it “light gray”.
2009-11-25
Svetlosivá! Niektorí ju volajú aj „svetlošedá”.
13.
Sky blue!
2009-11-25
Blankytná modrá!
15.
Lavender!
2009-11-25
Tmavofialová!
21.
Great!
2009-11-25
Výborne!
25.
Fill
2009-11-25
Výplň
30.
Blur
2009-11-25
Zahmliť
31.
Smudge
2009-11-25
Rozmazať
32.
Lighten
2009-11-25
Zosvetliť
33.
Darken
2009-11-25
Zatemniť
37.
Tint
2009-11-25
Farba
38.
Drip
2009-11-25
Nechať roztiecť
41.
Flip
2009-11-25
Otočiť hore hlavou
42.
Click in the picture to fill that area with color.
2009-11-25
Klikni na obrázok a vymaľuj ho.
43.
Click and move to draw grass. Don’t forget the dirt!
2009-11-25
Stlač tlačidlo myši, pohybuj ňou a nakreslíš trávu. Nezabudni na hlinu!
44.
Click and move to draw large bricks.
2009-11-25
Drž tlačidlo myši, pohybuj ňou a nakreslíš veľké tehly.
45.
Click and move to draw small bricks.
2009-11-25
Drž tlačidlo myši, pohybuj ňou a nakreslíš malé tehly.
49.
Click and move the mouse around to smudge the picture.
2009-11-25
Kliknutím a pohybom myši obrázok rozmažeš.
52.
Click and move the mouse around to turn the picture into a chalk drawing.
2009-11-25
Kliknutím a pohybom myši prekreslíš obrázok kriedou.
53.
Click and move the mouse around to make the picture blocky.
2009-11-25
Drž tlačidlo myši, pohybuj ňou po obrázku a urobíš na ňom malé štvorčeky.
56.
Click and move the mouse around to make the picture drip.
2009-11-25
Drž tlačidlo myši, pohybuj ňou a farby na obrázku sa roztečú.
57.
Click and move the mouse around to turn the picture into a cartoon.
2009-11-25
Drž tlačidlo myši, pohybuj ňou a obrázok sa prekreslí v štýle komiksu.
58.
Click to make a mirror image.
2009-11-25
Klikni myšou a obrázok sa zrkadlovo otočí.
59.
Click to flip the picture upside-down.
2009-11-25
Klikni myšou a otočíš obrázok dole hlavou.
67.
A square is a rectangle with four equal sides.
2009-11-25
Štvorec je vlastne obdĺžnik, ktorý má všetky štyri strany rovnaké.
70.
An ellipse is a stretched circle.
2009-11-25
Elipsa je roztiahnutý kruh.
78.
Stamps
2009-11-25
Pečiatky
79.
Shapes
2009-11-25
Geometrické útvary
80.
Letters
2009-11-25
Text
81.
Magic
2009-11-25
Čary
82.
Paint
2009-11-25
Ceruzka
83.
Stamp
2009-11-25
Pečiatka
84.
Lines
2009-11-25
Čiary
87.
Redo
2009-11-25
Znova
90.
Open
2009-11-25
Otvoriť
91.
Save
2009-11-25
Uložiť
92.
Print
2009-11-25
Tlač
93.
Quit
2009-11-25
Koniec
94.
Pick a color and a brush shape to draw with.
2009-11-25
Vyber si farbu a tvar štetca, s ktorým chceš kresliť.
95.
Pick a picture to stamp around your drawing.
2009-11-25
Vyber si obrázok, ktorým chceš opečiatkovať svoj obrázok.
96.
Click to start drawing a line. Let go to complete it.
2009-11-25
Stlač ľavé tlačidlo myši, pohybuj ňou a nakreslíš čiaru. Keď je dosť dlhá, pusti tlačidlo a čiara sa dokončí.
97.
Pick a shape. Click to pick the center, drag, then let go when it is the size you want. Move around to rotate it, and click to draw it.
2009-11-25
Vyber si geometrický útvar. Tam, kde klikneš myšou, bude jeho stred a potom ťahaj myšou do rohu, až kým nie je dosť veľký. Pohybom myši ho môžeš otáčať a ďalším kliknutím nakresliť ďalší rovnaký geometrický útvar.
98.
Choose a style of text. Click on your drawing and you can start typing.
2009-11-25
Vyber si druh písma. Klikni na miesto, kde chceš, aby text bol a môžeš začať písať.
99.
Pick a magical effect to use on your drawing!
2009-11-25
Vyber čarovný efekt, ktorý chceš použiť!
101.
Redo!
2009-11-25
Znova!
102.
Eraser!
2009-11-25
Guma.
105.
Your image has been saved!
2009-11-25
Tvoj obrázok je uložený!
107.
Bye bye!
2009-11-25
Maj sa!