Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
9.
Games and Amusement
2005-09-27
Spel och nöjen
19.
Miscellaneous - Text Based
2005-09-27
Blandat - Textbaserat
32.
World Wide Web
2005-09-27
Internet
33.
Miscellaneous - Graphical
2005-09-27
Blandat - Grafiskt
35.
Converted From RPM by Alien
2005-09-27
Konverterat från RPM av Alien
46.
Cannot find filename or size tag
2005-09-27
Kan inte hitta filnamn eller storleksinformation
60.
Scanning disc...
2005-09-27
Läser av skivan...
62.
Unable to locate any package files. Perhaps this is not an APT enabled disc.
2005-09-27
Kan inte hitta några paketfiler. Det här kanske inte är en APT-aktiverad skiva.
69.
Failed to stat %s%s
2005-09-27
Misslyckades med att avgöra status på %s%s
70.
Unable to change to %s
2005-09-27
Kan inte byta till %s
91.
%s: %s but it is not going to be installed
2005-09-27
%s: %s men det kommer inte installeras
107.
Depends
2005-09-27
Beror
116.
The package lists or status file could not be parsed or opened.
2005-09-27
Det gick inte att tolka eller öppna paketlistan eller statusfilen.
120.
Maintainer
2005-09-27
Ansvarig
123.
ReverseDepends
2005-09-27
BaklängesBeror
136.
Unable to lock the list directory
2005-09-27
Gick inte att låsa listmappen
152.
Malformed line %u in markings file
2005-09-27
Felaktig rad %u i markeringsfilen.
154.
bzip2 failed, perhaps the disk is full.
2005-09-27
bzip2 misslyckades, kanske är diskenheten full.
157.
Search History
2005-09-27
Sök historik
616.
<i>Preparing packages...</i>
2005-09-27
<i>Förbereder paket...</i>
623.
Close this dialog after the changes have been successfully applied
2005-09-27
Stäng den här dialogen efter att ändringarna har blivit lyckat utförda
624.
Install, remove and upgrade software packages
2005-09-27
Installera, ta bort och uppgradera mjukvarupaket
626.
Synaptic Package Manager
2005-09-27
Synaptic pakethanterare
630.
Click on the status icon to open a menu that contains all actions.
2005-09-27
Klicka på status ikonen för att öppna en meny som innehåller alla ändringar.
632.
Quick Introduction
2005-09-27
Snabb introduktion
635.
The software on your system is organized in so called <i>packages</i>. The package manager enables you to install, to upgrade or to remove software packages.
2005-09-27
Mjukvaran på ditt system är organiserad i såkallade <i>paket</i>. Pakethanteraren låter dig installera, uppgradera och ta bort mjukvarupaket.
636.
You can mark packages for installation, upgrade or removal in several ways:
2005-09-27
Du kan markera paket för installation, uppgradering eller borttagning på flera sätt:
637.
You should reload the package information regularly. Otherwise you could miss important security upgrades.
2005-09-27
Du bör ladda om paketinformationen regelbundet. Annars kan du missa viktiga säkerhetsuppdateringar.
645.
Replaced packages
2005-09-27
Bytte ut paket
655.
<span weight="bold" size="larger">Your package information is out of date</span> Your package information is older than 48 hours. There could be important security updates available. It is recommended to reload the package information regularly.
2005-09-27
<span weight="bold" size="larger">Din paketinformation är utdaterad</span> Din paketinformation är äldre än 48 timmar. Det kan finnas viktiga säkerhetsuppdateringar. Det rekomenderas att du uppdaterar paketlistorna regelbundet.
659.
History of installed, upgraded and removed software packages.
2005-09-27
Historik av installerade, uppgraderade och borttagna programvarupaket.