Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
12.
CD _drive:
2005-08-03
CD-_enhet:
19.
Pre_vious Track
2005-09-07
_Föregående spår
22.
Skip to the next track
2005-09-07
Fortsätt till nästa spår
23.
Skip to the previous track
2005-09-07
Fortsätt till föregående spår
29.
_Disc
2005-09-07
_Disk
30.
_Edit
2005-07-30
R_edigera
35.
_Play / Pause
2005-09-07
S_pela / Gör paus
41.
Audio Profile with which to encode
2005-09-07
Ljudprofil med vilken du vill omkoda
48.
The GNOME Audio Profile with which to encode.
2005-09-07
GNOMEs ljudprofil med vilken du vill omkoda.
59.
translator-credits
2005-08-03
Christian Rose och Ubuntu Swedish Translators Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org
60.
A file called '%s' exists, size %s. Do you want to skip this track or overwrite it?
2005-07-30
Filen "%s" finns redan, storlek %s. Vill du hoppa över det här spåret eller skriva över filen?
65.
Estimated time left: unknown
2005-09-07
Förmodad tid kvar: okänt
71.
Could not create GStreamer encoders for %s
2005-09-07
Kunde inte skapa GStreamer omkodare för %s
74.
Could not get current track position
2005-07-30
Kunde inte få tag i aktuell spårposition
117.
Device '%s' does not contain any media
2005-09-07
Enhet "%s" innehåller inget media
122.
Error playing CD. Reason: %s
2005-08-03
Lyckades inte spela cd-skivan. Orsak: %s
123.
Failed to create CD source element
2005-08-03
Lyckades inte skapa cd-skivans källelement
125.
Failed to create audio output
2005-08-03
Lyckades inte skapa ljudutmatning
126.
Seeking to %s
2005-07-30
Söker till %s