Translations by Ondřej Surý

Ondřej Surý has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
13.
Stop automatically running the networking applet?
2006-05-13
Automaticky zastavit běžící síťový aplet?
14.
The networking applet will now terminate, but will automatically launch the next time you login. Would you like to stop automatically running the networking applet on login?
2006-05-13
Síťový aplet bude nyní ukončen, ale bude automaticky spuštěn při vašem dalším přihlášení. Chcete vypnout automatický start síťového apletu při přihlášení?
38.
Networking disabled
2006-05-13
Síťová připojení jsou vypnuta
56.
Enable _Wireless
2006-05-13
Povolit _bezdrátovou síť
58.
_Help
2006-05-13
Nápo_věda
64.
Automatic (Default)
2006-05-13
Automatické (standardní)
71.
WEP 128-bit Passphrase
2006-05-13
WEP 128-bitů Heslo
86.
By default, the wireless network's name is set to your computer's name, %s, with no encryption enabled
2006-05-13
Standardně je název bezdrátové sítě nastaven na název vašeho počítače, %s, bez povoleného šifrování
189.
You are now connected to the Ad-Hoc wireless network '%s'.
2006-05-13
Nyní jste připojen k ad-hoc bezdrátové síti '%s'.