Translations by Václav Haisman

Václav Haisman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 124 results
1.
Can't insert file from outside of %s
2005-11-08
Nelze vložit soubor z vnějšku %s
4.
New Buffer
2005-11-08
Nový Buffer
5.
Read %lu line (Converted from DOS and Mac format)
Read %lu lines (Converted from DOS and Mac format)
2005-11-08
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
6.
Read %lu line (Converted from Mac format)
Read %lu lines (Converted from Mac format)
2005-11-08
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
7.
Read %lu line (Converted from DOS format)
Read %lu lines (Converted from DOS format)
2005-11-08
Přečteno %d řádek (Konvertováno z DOS formátu)
Přečteno %d řádek (Konvertováno z DOS formátu)
8.
Read %lu line
Read %lu lines
2005-11-08
Přečteno %d řádek
Přečteno %d řádek
9.
New File
2005-11-08
Nový Soubor
10.
"%s" not found
2005-11-08
"%s" nenalezen
14.
Reading File
2005-11-08
Čtu Soubor
15.
Command to execute in new buffer [from %s]
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
16.
Command to execute [from %s]
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
17.
File to insert into new buffer [from %s]
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
18.
File to insert [from %s]
2007-06-08
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
19.
Cancelled
2005-11-08
Zrušeno
21.
Can't write outside of %s
2005-11-08
Nemohu zapisovat mimo %s
26.
Wrote %lu line
Wrote %lu lines
2005-11-08
Zapsáno %d řádek
Zapsáno %d řádek
32.
Write Selection to File
2005-11-08
Zapsat výběr do souboru
38.
(more)
2005-11-08
(více)
39.
Can't move up a directory
2005-11-08
Nemohu se přesunout o adresář výše
40.
Can't go outside of %s in restricted mode
2005-11-08
Nemohu jít mimo %s v omezeném módu
44.
Get Help
2005-11-08
Nápověda
45.
Exit
2005-11-08
Konec
46.
Prev Page
2005-11-08
Předchozí Strana
47.
Next Page
2005-11-08
Další Strana
50.
Cancel
2005-11-08
Storno
51.
First Line
2005-11-08
První Řádka
52.
Last Line
2005-11-08
Poslední Řádka
53.
Refresh
2005-11-08
Obnovit
58.
Case Sens
2005-11-08
Case Sens
60.
Regexp
2005-11-08
Regexp
63.
Invoke the help menu
2009-11-17
Vyvolat menu nápovědy
65.
Exit from nano
2005-11-08
Ukončit nano
66.
Write the current file to disk
2005-11-08
Zapsat aktuální soubor na disk
67.
Justify the current paragraph
2005-11-08
Zarovnej aktuální odstavec
68.
Insert another file into the current one
2005-11-08
Vlož soubor do aktuálního souboru
69.
Search for text within the editor
2009-11-17
Hledej text v editoru
70.
Move to the previous screen
2005-11-08
Přesuň se na předchozí obrazovku
71.
Move to the next screen
2005-11-08
Přesuň se na další obrazovku
72.
Cut the current line and store it in the cutbuffer
2005-11-08
Vyjmi aktuální řádku a ulož ji v cutbufferu
73.
Uncut from the cutbuffer into the current line
2005-11-08
Vlož z cutbufferu do aktuální řádky
77.
Replace text within the editor
2009-11-17
Zaměn text v editoru
82.
Move forward one character
2005-11-08
Přesun o znak dopředu
83.
Move back one character
2005-11-08
Přesun o znak zpět
84.
Move to the beginning of the current line
2005-11-08
Přesun na začátek aktuální řádky
85.
Move to the end of the current line
2005-11-08
Přesun na konec aktuální řádky
86.
Refresh (redraw) the current screen
2005-11-08
Obnov (překresli) obrazovku
87.
Delete the character under the cursor
2005-11-08
Smaž znak pod kurzorem
88.
Delete the character to the left of the cursor
2005-11-08
Smaž znak nalevo od kurzoru
90.
Insert a carriage return at the cursor position
2005-11-08
Vlož konec řádky na pozici kurzoru