Browsing Hungarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Hungarian guidelines.
18 of 8 results
36.
On _Top
_Felül
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2006-09-21
In upstream:
_Legfelül
Suggested by Gabor Kelemen on 2005-11-08
43.
Move to Workspace _Left
Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
Áthelyezés a _bal oldali munkaterületre
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2006-09-21
In upstream:
Áthelyezés a _balra lévő munkaterületre
Suggested by Gabor Kelemen on 2005-11-08
Shared:
Áthelyezés a bal ol_dali munkaterületre
Suggested by Gabor Kelemen on 2008-08-23
Located in src/ui/menu.c:90
44.
Move to Workspace R_ight
Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
Áthelyezés a _jobb oldali munkaterületre
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2006-09-21
In upstream:
Áthelyezés a _jobbra lévő munkaterületre
Suggested by Gabor Kelemen on 2005-11-08
Shared:
Áthelyezés a j_obb oldali munkaterületre
Suggested by Gabor Kelemen on 2008-08-23
Located in src/ui/menu.c:92
70.
A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0, however. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if titlebar_uses_desktop_font is false.
Betűkészlet leíró karakterlánc, amely meghatározza az ablak címsorának betűkészletét. A leírás méret része csak akkor érvényesül, ha a titlebar_font_size opció értéke 0.Ez az opció le van tiltva, ha a titlebar_uses_desktop_font értéke igaz.Alapértelmezésben a titlebar_font nincs beállítva, emiatt a Metacity ha a titlebar_uses_desktop_font értéke hamis, akkor is a munkaasztal betűtípusát fogja használni.
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2005-11-08
In upstream:
Betűkészlet leíró karakterlánc, amely meghatározza az ablak címsorának betűkészletét. A leírás méret része csak akkor érvényesül, ha a titlebar_font_size opció értéke 0.Ez az opció le van tiltva, ha a titlebar_uses_desktop_font értéke igaz. Alapértelmezésben a titlebar_font nincs beállítva, emiatt a Metacity ha a titlebar_uses_desktop_font értéke hamis, akkor is a munkaasztal betűtípusát fogja használni.
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-26
Located in ../src/metacity.schemas.in.h:2
74.
Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as "menu:minimize,maximize,close"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions.
A címsor gombjainak igazítása. Az értéknek szövegnek kell lennie, mint például "menu:minimize,maximize,close"; kettőspont választja el az ablak jobb és bal sarkát, a gombneveket pedig vesszők. Kettőzött gombok nemmegengedettek. Az ismeretlen gombnevek jelzés nélkül figyelmen kívül lesznek hagyva, így a jövőbeli metacity verziókkal készült gombsorok visszafelé kompatibilisek maradnak.
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2005-11-08
In upstream:
A címsor gombjainak igazítása. Az értéknek szövegnek kell lennie, mint például "menu:minimize,maximize,close"; kettőspont választja el az ablak jobb és bal sarkát, a gombneveket pedig vesszők. Kettőzött gombok nem megengedettek. Az ismeretlen gombnevek jelzés nélkül figyelmen kívül lesznek hagyva, így a jövőbeli metacity verziókkal készült gombsorok visszafelé kompatibilisek maradnak.
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-26
Located in ../src/metacity.schemas.in.h:8
89.
If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. The existence of this setting is somewhat questionable. But it's better than having settings for all the specific details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment.
Ha ez be van állítva, akkor a Metacity az alkalmazások és nem az ablakok szintjén működik.A koncepció egy kicsit elvont, de összességében az alkalmazás szintű beállítás inkább Mac-es és kevésbé Windowsos. Ha aktívvá teszi valamelyik ablakot az alkalmazás-központú módban az alkalmazás minden ablaka előtérbe kerül. Szintén ebben az üzemmódban a kattintások nem jutnak át más alkalmazások ablakain. Ennek a beállításnak a létjogosultsága kérdéses, de jobb az alkalmazás alapú és az ablak alapú módokhoz egyaránt külön-külön beállítási lehetőségekkel rendelkezni (például a kattintások átjutása miatt). Az alkalmazás alapú üzemmód jelenleg nincs megvalósítva.
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2005-11-08
In upstream:
Ha ez be van állítva, akkor a Metacity az alkalmazások és nem az ablakok szintjén működik. A koncepció egy kicsit elvont, de összességében az alkalmazás szintű beállítás inkább Mac-es és kevésbé Windowsos. Ha aktívvá teszi valamelyik ablakot az alkalmazás-központú módban az alkalmazás minden ablaka előtérbe kerül. Szintén ebben az üzemmódban a kattintások nem jutnak át más alkalmazások ablakain. Ennek a beállításnak a létjogosultsága kérdéses, de jobb az alkalmazás alapú és az ablak alapú módokhoz egyaránt külön-külön beállítási lehetőségekkel rendelkezni (például a kattintások átjutása miatt). Az alkalmazás alapú üzemmód jelenleg nincs megvalósítva.
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-26
Located in ../src/metacity.schemas.in.h:20
157.
The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like "<Control>a" or "<Shift><Alt>F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "<Ctl>" and "<Ctrl>". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Az a billentyűkombináció, amely futtatja a megfelelő számú parancsot az /apps/metacity/keybinding_commands-ból. Formátuma ehhez hasonló: "<Control>a" vagy "<Shift><Alt>F1". Az elemző elég liberális, nem érzékeny a kis- és nagybetűkre, valamint rövidítéseket (mint "<Ctl>" és "<Ctrl>") is megenged. Ha az opciót a speciális "disabled" karakterláncra állítja be, akkor nem lesz billentyűkombináció társítva ehhez a művelethez.
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2005-11-08
In upstream:
Az a billentyűkombináció, amely futtatja a megfelelő számú parancsot az /apps/metacity/keybinding_commands kulcsból. Formátuma ehhez hasonló: "<Control>a" vagy "<Shift><Alt>F1". Az elemző elég liberális, nem érzékeny a kis- és nagybetűkre, valamint rövidítéseket (mint "<Ctl>" és "<Ctrl>") is megenged. Ha az opciót a speciális "disabled" karakterláncra állítja be, akkor nem lesz billentyűkombináció társítva ehhez a művelethez.
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-26
Shared:
Az a billentyűkombináció, amely futtatja a megfelelő számú parancsot az /apps/metacity/keybinding_commands kulcsból. Formátuma ehhez hasonló: „<Control>a” vagy „<Shift><Alt>F1”. Az elemző elég liberális, nem érzékeny a kis- és nagybetűkre, valamint rövidítéseket (mint „<Ctl>” és „<Ctrl>”) is megenged. Ha az opciót a speciális „disabled” karakterláncra állítja be, akkor nem lesz billentyűkombináció társítva ehhez a művelethez.
Suggested by Gabor Kelemen on 2008-03-10
Located in ../src/metacity.schemas.in.in.h:54
247.
Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
A hibás alkalmazások hibáinak megkerülése nincs engedélyezve.Néhány alkalmazás lehet, hogy nem fog helyesen működni.
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2005-11-08
In upstream:
A hibás alkalmazások hibáinak megkerülése nincs engedélyezve. Néhány alkalmazás lehet, hogy nem fog helyesen működni.
Suggested by Gabor Kelemen on 2008-01-15
Located in ../src/core/prefs.c:953
18 of 8 results

This translation is managed by Ubuntu Hungarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Gabor Kelemen, Robert Ancell.