Translations by Matic Zgur

Matic Zgur has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
9.
Choose menu item
2006-09-04
Izberi predmet menija
13.
Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work
2007-03-03
Ni mogoče najti konzole, uporabljam xterm čeprav morda ne bo deloval
15.
Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain
2007-03-03
Ni mogoče najti domene GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP
16.
Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain.
2007-03-03
Ni mogoče najti domene GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP.
17.
Unable to show help as %s is not a directory. Please check your installation.
2007-03-03
Ni mogoče prikazati pomoči, ker %s ni imenik. Preverite svojo namestitev.
18.
Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your installation
2007-03-03
Ni mogoče najti datotek s pomočjo niti v %s niti v %s. Prosim, preverite svojo namestitev
19.
Unable to find doc_id %s in the help path
2007-03-03
Ni mogoče najti %s doc_id v poti pomoči
23.
Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s
2007-03-03
Ni mogoče ustvariti uporabniškega gnome nastavitvenega imenika `%s': %s
24.
Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%s': %s
2007-03-03
Ni mogoče nastaviti načina 0700 na privatnem uporabniškem gnome nastavitvenem imeniku `%s': %s
25.
Could not create gnome accelerators directory `%s': %s
2007-03-03
Ni mogoče ustvariti gnome pospeševalnega imenika `%s': %s
27.
Enable sound server usage
2007-03-03
Omogoči uporabo strežnika za zvok
33.
Popt Table
2007-03-03
Razpredelnica popt
34.
The table of options for popt
2007-03-03
Razpredelnica možnosti za popt
39.
GOption Context
2006-09-04
Kontekst GOption
40.
The goption context pointer that GnomeProgram is using
2006-09-04
Kazalec na kontekst goption, ki ga uporablja GnomeProgram
67.
Enable Sound
2007-03-03
Omogoči zvok
68.
Enable sound on startup
2007-03-03
Omogoči zvok ob zagonu
74.
MODULE1,MODULE2,...
2007-03-03
MODUL1,MODUL2, ...
75.
%s Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2006-09-04
%s Poženite '%s --help' ogled celotnega seznama možnosti ukazne vrstice.
82.
The request was cancelled.
2006-09-04
Zahteva je bila preklicana.
83.
The host "%s" could not be found.
2006-09-04
Gostitelja "%s" ni bilo mogoče najti.
84.
The host could not be found.
2006-09-04
Gostitelja ni bilo mogoče najti.
85.
The location or file could not be found.
2006-09-04
Mesta ali datoteke ni bilo mogoče najti.
120.
A list with names of the first window manager workspaces. This key has been deprecated since GNOME 2.12.
2006-09-04
Seznam imen delovnih površin prvega upravitelja oken. Ta ključ je opuščen od GNOME 2.12 naprej.
121.
Fallback window manager (deprecated)
2006-09-04
Rezervni upravitelj oken (opuščen)
122.
Fallback window manager if user window manager can't be found. This key has been deprecated since GNOME 2.12.
2006-09-04
Rezervni upravitelj oken, če uporabnikovega upravitelja ni moč najti. Ta ključ je opuščen od GNOME 2.12 naprej.
123.
Names of the workspaces (deprecated)
2006-09-04
Imena delovnih površin (opuščen)
124.
The number of workspaces (deprecated)
2006-09-04
Število delovnih površin (opuščen)
125.
The number of workspaces the window manager should use This key has been deprecated since GNOME 2.12.
2006-09-04
Število delovnih površin, ki naj jih uporabi upravitelj oken. Ta ključ je opuščen od GNOME 2.12 naprej.
126.
User window manager (deprecated)
2006-09-04
Uporabnikov upravitelj oken (opuščen)
127.
Window manager to try first. This key has been deprecated since GNOME 2.12.
2006-09-04
Upravitelj oken najprej za preizkus. Ta ključ je opuščen od GNOME 2.12 naprej.
150.
Enable Accessibility
2007-03-03
Omogoči dostopnost
151.
Enable Animations
2007-03-03
Omogoči animacije
157.
Keyboard shortcut to open the menu bars.
2006-09-04
Bližnjica tipk za odpiranje menijske vrstice.
161.
Menus Have Icons
2006-09-04
Meniji imajo ikone
163.
Module for GtkFileChooser
2006-09-04
Modul za GtkFileChooser
171.
Show the 'Input Methods' menu
2006-09-04
Prikaži meni 'Vhodne metode'
172.
Show the 'Unicode Control Character' menu
2006-09-04
Prikaži meni 'Kontrolni znak Unicode'
175.
Toolbar Detachable
2006-09-04
Odcepljive orodjarne
193.
Disable print setup
2006-09-04
Onemogoči nastavitve tiskanja
195.
Disable saving files to disk
2006-09-04
Onemogoči shranjevanje na disk
196.
Prevent the user from accessing the terminal or specifying a command line to be executed. For example, this would disable access to the panel's "Run Application" dialog.
2006-09-04
Uporabniku prepreči dostop do terminala ali izvajanje določenih ukazov. Tako mu bo na primer onemogočen dostop do pogovornega okna "Zaženi program".
197.
Prevent the user from modifying print settings. For example, this would disable access to all applications' "Print Setup" dialogs.
2006-09-04
Uporabniku prepreči spreminjanje nastavitev tiskanja. Tako mu bo na primer onemogočen dostop do pogovornega okna "Nastavitve tiskanja".
198.
Prevent the user from printing. For example, this would disable access to all applications' "Print" dialogs.
2006-09-04
Uporabniku prepreči tiskanje. Tako mu bo na primer onemogočen dostop do pogovornega okna "Natisni".
199.
Prevent the user from saving files to disk. For example, this would disable access to all applications' "Save as" dialogs.
2006-09-04
Uporabniku prepreči shranjevanje datotek na disk. Tako mu bo na primer onemogočen dostop do pogovornega okna "Shrani kot".
202.
Remember NumLock state
2006-09-04
Zapomni si stanje NumLock
203.
When set to true, GNOME will remember the state of the NumLock LED between sessions.
2006-09-04
Ko je možnost izbrana, si bo GNOME zapomnil stanje NumLock med sejami.
209.
Cursor theme name. Used only by Xservers that support Xcursor, such as XFree86 4.3 and later.
2006-09-04
Ime teme kazalca. Uporabno samo s strežniki X, ki podpirajo Xcursor, npr. XFree86 4.3 in novejši.
222.
Size of the cursor referenced by cursor_theme.
2006-09-04
Velikost kazalca, ki jo določa tema_kazalca.
224.
Enable ESD
2007-03-03
Omogoči ESD