Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 108 results
2.
Informational message
2010-04-01
Podrobno sporočilo
6.
Question dialog
2010-04-01
Pogovorno okno
2008-01-28
Vprašalno okno
8.
Warning message
2008-01-28
Opozorilno sporočilo
9.
Choose menu item
2008-01-28
Izbor predmeta menija
10.
Click on command button
2008-01-28
Klik na ukazni gumb
11.
Select check box
2008-01-28
Izbor izbirnega vnosa
13.
Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work
2010-04-01
Ni mogoče najti konzole, zato bo uporabljen xterm, četudi morda ne bo deloval
14.
GNOME GConf Support
2008-01-28
Podpora GNOME GConf
17.
Unable to show help as %s is not a directory. Please check your installation.
2010-04-01
Ni mogoče prikazati pomoči, ker %s ni mapa. Preverite namestitev.
18.
Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your installation
2010-04-01
Ni mogoče najti datotek v %s niti v %s. Preverite namestitev
19.
Unable to find doc_id %s in the help path
2010-04-01
Ni mogoče najti %s doc_id na poti pomoči
20.
Help document %s/%s not found
2010-04-01
Dokumenta pomoči %s/%s ni mogoče najti
2008-01-28
Dokument pomoči %s/%s ni mogoče najti
22.
Bonobo activation Support
2008-01-28
Podpora zagona Bonoba
23.
Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s
2010-04-01
Ni mogoče ustvariti uporabniške nastavitvene mape `%s': %s
24.
Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%s': %s
2010-04-01
Ni mogoče nastaviti dovoljenj 0700 na nastavitveni uporabniški mapi `%s': %s
25.
Could not create gnome accelerators directory `%s': %s
2010-04-01
Ni mogoče ustvariti GNOME pospeševalne mape `%s': %s
2008-03-10
Ni mogoče ustvariti GNOME pospeševalnega imenika `%s': %s
26.
Disable sound server usage
2010-04-01
Onemogoči uporabo strežnika za zvok
28.
Host:port on which the sound server to use is running
2010-04-01
Gostitelj: vrata kjer je zagnan zvočni strežnik za uporabo
2008-01-28
Gostitelj: vrata kjer teče zvočni strežnik, ki naj se uporabi
32.
Show GNOME options
2010-04-01
Pokaži možnosti GNOME
2008-01-28
Prikaži možnosti GNOME
33.
Popt Table
2010-04-01
Preglednica popt
34.
The table of options for popt
2010-04-01
Preglednica možnosti za popt
36.
The flags to use for popt
2010-04-01
Zastavice za uporabo s popt
37.
Popt Context
2010-04-01
Vsebina popt
38.
The popt context pointer that GnomeProgram is using
2010-04-01
Kazalnik na vsebino popt, ki ga uporablja program Gnome namizja
2008-01-28
Kazalec na kontekst popt, ki ga uporablja program Gnome namizja
39.
GOption Context
2010-04-01
Vsebina GOption
40.
The goption context pointer that GnomeProgram is using
2010-04-01
Kazalnik na vsebino goption, ki ga uporablja program Gnome namizja
2008-01-28
Kazalec na kontekst goption, ki ga uporablja program Gnome namizja
41.
Human readable name
2008-01-28
Človeku berljivo ime
42.
Human readable name of this application
2008-01-28
Človeku berljivo ime tega programa
44.
Path in which to look for installed files
2010-04-01
Pot za iskanje nameščenih datotek
45.
App ID
2008-01-28
ID programa
48.
Version of this application
2010-04-01
Različica programa
51.
GNOME Libdir
2010-04-01
Mapa knjižnic GNOME
52.
Library prefix where GNOME was installed
2010-04-01
Predpona mape knjižnic, kjer je nameščeno Gnome namizje
2008-01-28
Predpona imenika knjižnic, kjer je nameščeno Gnome namizje
53.
GNOME Datadir
2010-04-01
Mapa podatkov GNOME
54.
Data prefix where GNOME was installed
2010-04-01
Predpona mape podatkov, kjer je nameščen GNOME
55.
GNOME Sysconfdir
2010-04-01
Mapa nastavitev GNOME
56.
Configuration prefix where GNOME was installed
2010-04-01
Predpona mape nastavitev, kjer je nameščen GNOME
58.
Prefix where this application was installed
2010-04-01
Predpona mape, kjer je nameščen ta program
59.
GNOME App Libdir
2010-04-01
Mapa knjižnic programa za GNOME
60.
Library prefix where this application was installed
2010-04-01
Predpona mape knjižnic, kjer je program nameščen
2008-01-28
Predpona imenika knjižnic, kjer je bil ta program nameščen
61.
GNOME App Datadir
2010-04-01
Mapa podatkov programa za GNOME