Translations by Andraz Tori

Andraz Tori has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 236 results
1.
Error message
2006-03-18
Sporočilo o napaki
2.
Informational message
2006-03-18
Informativno sporočilo
3.
Log in
2006-03-18
Prijava
4.
Log out
2006-03-18
Odjava
5.
Miscellaneous message
2006-03-18
Splošno sporočilo
6.
Question dialog
2006-03-18
Vprašalni dialog
2006-03-18
Vprašalni dialog
7.
System events
2006-03-18
Sistemski dogodki
8.
Warning message
2006-03-18
Sporočilo opozorila
2006-03-18
Sporočilo opozorila
9.
Choose menu item
2006-03-18
Izberi predmet menuja
2006-03-18
Izberi predmet menuja
2006-03-18
Izberi predmet menuja
10.
Click on command button
2006-03-18
Klikni na ukazni gumb
2006-03-18
Klikni na ukazni gumb
11.
Select check box
2006-03-18
Izberi izbirno škatlo
2006-03-18
Izberi izbirno škatlo
12.
User interface events
2006-03-18
Dogodki uporabniškega vmesnika
13.
Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work
2006-03-18
Ne najdem konzole, uporabljam xterm čeprav morda ne bo deloval
14.
GNOME GConf Support
2006-03-18
Podpora GNOME GConfu
2006-03-18
Podpora GNOME GConfu
15.
Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain
2006-03-18
Ne morem najti domene GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP
16.
Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain.
2006-03-18
Ne morem najti domene GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP.
17.
Unable to show help as %s is not a directory. Please check your installation.
2006-03-18
Ne morem prikazati pomoči, ker %s ni imenik. Preverite svojo namestitev.
18.
Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your installation
2006-03-18
Ne morem najti datotek s pomočjo niti v %s niti v %s. Prosim, preverite svojo namestitev
19.
Unable to find doc_id %s in the help path
2006-03-18
Ne najdem %s doc_id v poti pomoči
20.
Help document %s/%s not found
2006-03-18
Dokument pomoči %s/%s ni bil najden
2006-03-18
Dokument pomoči %s/%s ni bil najden
21.
Bonobo Support
2006-03-18
Podpora Bonobu
22.
Bonobo activation Support
2006-03-18
Podpora aktivaciji Bonoba
2006-03-18
Podpora aktivaciji Bonoba
23.
Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s
2006-03-18
Ne morem ustvariti uporabniškega gnome nastavitvenega imenika `%s': %s
24.
Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%s': %s
2006-03-18
Ne morem nastaviti načina 0700 na privatnem uporabniškem gnome nastavitvenem imeniku `%s': %s
25.
Could not create gnome accelerators directory `%s': %s
2006-03-18
Ne morem ustvariti gnome pospeševalnega imenika `%s': %s
26.
Disable sound server usage
2006-03-18
Izključi uporabo strežnika za zvok
27.
Enable sound server usage
2006-03-18
Vključi uporabo strežnika za zvok
28.
Host:port on which the sound server to use is running
2006-03-18
Gostitelj:vrata kjer teče zvočni strežnik, ki naj se uporabi
2006-03-18
Gostitelj:vrata kjer teče zvočni strežnik, ki naj se uporabi
29.
HOSTNAME:PORT
2006-03-18
GOSTITELJ:VRATA
30.
GNOME Virtual Filesystem
2006-03-18
Navidezni datotečni sistem GNOME
31.
GNOME Library
2006-03-18
Knjižnica GNOME
33.
Popt Table
2006-03-18
Tabela popt
34.
The table of options for popt
2006-03-18
Tabela možnosti za popt
35.
Popt Flags
2006-03-18
Zastavice popt
36.
The flags to use for popt
2006-03-18
Zastavice, ki naj se uporabijo za popt
37.
Popt Context
2006-03-18
Kontekst popt
38.
The popt context pointer that GnomeProgram is using
2006-03-18
Kazalec na kontekst popt, ki ga uporablja program gnomea
2006-03-18
Kazalec na kontekst popt, ki ga uporablja program gnomea
41.
Human readable name
2006-03-18
Človeško berljivo ime
2006-03-18
Človeško berljivo ime