Translations by gogo

gogo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 127 results
1.
Error message
2015-03-30
Poruka greške
9.
Choose menu item
2015-03-30
Odaberi stavku izbornika
10.
Click on command button
2015-03-30
Klikni na tipku naredbe
11.
Select check box
2015-03-30
Odaberi potvrdni okvir
13.
Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work
2015-03-30
Nemoguć pronalazak terminala, koristi se xterm čak i ako možda neće raditi
14.
GNOME GConf Support
2015-03-30
GNOME GConf podrška
15.
Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain
2015-03-30
Nemoguć pronalazak GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domene.
16.
Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain.
2015-03-30
Nemoguć pronalazak GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domene.
17.
Unable to show help as %s is not a directory. Please check your installation.
2015-03-30
Nemoguće prikazivanje pomoći kao %s koja nije direktorij. Provjerite vašu instalaciju.
18.
Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your installation
2015-03-30
Nemoguć pronalazak datoteke pomoći u %s ili u %s. Provjerite vašu instalaciju.
19.
Unable to find doc_id %s in the help path
2015-03-30
Nemoguć pronalazak doc_id %s u putanji pomoći
21.
Bonobo Support
2015-03-30
Bonobo podrška
22.
Bonobo activation Support
2015-03-30
Aktivacija Bonobo podrške
23.
Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s
2015-03-30
Nemoguće stvaranje direktorija podešavanja za pojedine gnome korisnike: `%s': %s
24.
Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%s': %s
2015-03-30
Nemoguće postavljanje dozvole 0700 na direktorij podešavanja privatnog gnome korisnika `%s': %s
25.
Could not create gnome accelerators directory `%s': %s
2015-03-30
Nemoguće stvaranje direktorija gnome prečaca `%s': %s
26.
Disable sound server usage
2015-03-30
Onemogući korištenje zvučnog poslužitelja
27.
Enable sound server usage
2015-03-30
Omogući korištenje zvučnog poslužitelja
28.
Host:port on which the sound server to use is running
2015-03-30
Računalo:ulaz na kojem je pokrenut zvučni poslužitelj
29.
HOSTNAME:PORT
2015-03-30
NAZIV RAČUNALA:ULAZ
32.
Show GNOME options
2015-03-30
Prikaži GNOME mogućnosti
34.
The table of options for popt
2015-03-30
Tablica mogućnosti za popt
41.
Human readable name
2015-03-30
Naziv čitljiv ljudima
42.
Human readable name of this application
2015-03-30
Naziv ove aplikacije čitljiv ljudima
43.
GNOME path
2015-03-30
GNOME putanja
44.
Path in which to look for installed files
2015-03-30
Putanja u kojoj se trebaju tražiti instalirane datoteke
45.
App ID
2015-03-30
ID aplikacije
46.
ID string to use for this application
2015-03-30
ID niz koji koristi ova aplikacija
47.
App version
2015-03-30
Inačica aplikacije
48.
Version of this application
2015-03-30
Inačica ove aplikacije
49.
GNOME Prefix
2015-03-30
GNOME prefiks
51.
GNOME Libdir
2015-03-30
GNOME direktorij biblioteka
53.
GNOME Datadir
2015-03-30
GNOME direktorij podataka
55.
GNOME Sysconfdir
2015-03-30
GNOME direktorij podešavanja sustava
56.
Configuration prefix where GNOME was installed
2015-03-30
Prefiks podešavanja gdje je GNOME instaliran
57.
GNOME App Prefix
2015-03-30
GNOME prefiks aplikacije
58.
Prefix where this application was installed
2015-03-30
Prefiks gdje je ova aplikacija instalirana
59.
GNOME App Libdir
2015-03-30
GNOME direktorij biblioteka aplikacije
60.
Library prefix where this application was installed
2015-03-30
Prefiks biblioteka gdje je ova aplikacija instalirana
61.
GNOME App Datadir
2015-03-30
GNOME direktorij podataka aplikacije
62.
Data prefix where this application was installed
2015-03-30
Prefiks podataka gdje je ova aplikacija instalirana
63.
GNOME App Sysconfdir
2015-03-30
GNOME direktorij podešavanja sustava aplikacije
64.
Configuration prefix where this application was installed
2015-03-30
Prefiks podešavanja gdje je ova aplikacija instalirana
66.
Create standard GNOME directories on startup
2015-03-30
Stvori standardne GNOME direktorije pri pokretanju
72.
Application options
2015-03-30
Mogućnosti aplikacije
73.
Dynamic modules to load
2015-03-30
Promjenjivi moduli za učitavanje
75.
%s Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2015-03-30
%s Pokrenite '%s --help' za popis svih dostupnih naredbi naredbenog retka.
76.
Unknown internal error while displaying this location.
2015-03-30
Nepoznata unutrašnja greška pri prikazivanja ove lokacije.
77.
The specified location is invalid.
2015-03-30
Odabrana lokacije je neispravna.
78.
There was an error parsing the default action command associated with this location.
2015-03-30
Došlo je do greške pri obradi uobičajene radnje naredbe povezane s ovom lokacijom.