Translations by Saša Teković

Saša Teković has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 83 results
11.
Select check box
2008-10-18
Označite potvrdni okvir
18.
Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your installation
2008-10-18
Ne mogu pronaći datoteke pomoći ni u %s ni u %s. Molim provjerite vašu instalaciju
19.
Unable to find doc_id %s in the help path
2008-10-18
Ne mogu pronaći doc_id %s u putanji pomoći
20.
Help document %s/%s not found
2008-10-18
Datoteka pomoći %s/%s nije pronađena
22.
Bonobo activation Support
2008-10-18
Podrška aktivacije Bonoboa
23.
Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s
2008-10-18
Nisam mogao stvoriti direktorij `%s' s pojedinačnim postavkama za gnome korisnike: %s
26.
Disable sound server usage
2008-10-18
Onemogući korištenje zvukovnog poslužitelja
27.
Enable sound server usage
2008-10-18
Omogući korištenje zvukovnog poslužitelja
28.
Host:port on which the sound server to use is running
2010-04-10
Host:port na kojem je pokrenut poslužitelj zvuka
30.
GNOME Virtual Filesystem
2008-10-18
GNOME virtualni datotečni sustav
37.
Popt Context
2008-10-18
Popt kontekst
38.
The popt context pointer that GnomeProgram is using
2008-10-18
Popt kontekst pokazivač kojeg koristi GnomeProgram
53.
GNOME Datadir
2008-10-18
Mapa s podacima o GNOME-u
55.
GNOME Sysconfdir
2008-10-18
Mapa sa sustavnim postavkama o GNOME-u
58.
Prefix where this application was installed
2008-10-18
Prefiks gdje je ovaj program bio instaliran
60.
Library prefix where this application was installed
2008-10-18
Prefiks biblioteke gdje je ovaj program bio instaliran
62.
Data prefix where this application was installed
2008-10-18
Prefiks podataka gdje je ovaj program bio instaliran
63.
GNOME App Sysconfdir
2008-10-18
Mapa sa sustavnim postavkama GNOME programa
64.
Configuration prefix where this application was installed
2008-10-18
Prefiks postavke gdje je ovaj program bio instaliran
65.
Create Directories
2008-10-18
Stvori direktorije
66.
Create standard GNOME directories on startup
2008-10-18
Stvori standardne GNOME direktorije kod pokretanja
68.
Enable sound on startup
2008-10-18
Omogući zvuk pri pokretanju
72.
Application options
2008-10-18
Opcije programa
73.
Dynamic modules to load
2008-10-18
Dinamični moduli koji se trebaju učitati
77.
The specified location is invalid.
2008-10-18
Odabrano mjesto nije ispravno.
78.
There was an error parsing the default action command associated with this location.
2008-10-18
Došlo je do greške pri obradi uobičajene postupne naredbe povezane s ovim mjestom.
79.
There was an error launching the default action command associated with this location.
2008-10-18
Došlo je do greške pri pokretanju uobičajene postupne naredbe povezane s ovim mjestom.
80.
There is no default action associated with this location.
2008-10-18
Ne postoji uobičajeni postupak povezan s ovim mjestom.
82.
The request was cancelled.
2008-10-18
Zahtjev je otkazan.
83.
The host "%s" could not be found.
2008-10-18
Poslužitelj "%s" nije pronađen.
84.
The host could not be found.
2008-10-18
Poslužitelj nije pronađen.
85.
The location or file could not be found.
2008-10-18
Mjesto ili datoteka nije pronađena.
87.
Error showing url: %s
2008-10-18
Greška kod prikazivanja url-a: %s
88.
Extra Moniker factory
2008-10-18
Extra Moniker tvornica
91.
Unknown type
2008-10-18
Nepoznata vrsta
92.
Key %s not found in configuration
2008-10-18
Stavka %s nije nađena u postavkama
105.
Startup Assistive Technology Applications
2008-10-18
Pokretanje pomoćnih tehnoloških programa
106.
Browser needs terminal
2008-10-18
Pregledniku je potreban terminal
2008-10-18
Pretraživaču je potreban terminal
107.
Browser understands remote
2008-10-18
Preglednik razumije udaljenost
2008-10-18
Pretraživač razumije udaljenost
108.
Default browser
2008-10-18
Zadani preglednik
2008-10-18
Zadani pretraživač
118.
Terminal application
2008-10-18
Terminalni program
125.
The number of workspaces the window manager should use This key has been deprecated since GNOME 2.12.
2008-10-18
Broj radnih površina koji bi upravitelj prozora trebao koristiti. Ovaj ključ je zastario od GNOME inačice 2.12.
126.
User window manager (deprecated)
2008-10-18
Korisnički upravitelj prozora (zastarjelo)
136.
Picture Filename
2008-10-18
Naziv slikovne datoteke
142.
File Icon Theme
2008-10-18
Naziv teme datotečnih sličica
145.
Can Change Accels
2008-10-18
Može mijenjati Accele
150.
Enable Accessibility
2008-10-18
Omogući pristupačnosti