Translations by js

js has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
1.
Your names
2009-11-22
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-16
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2008-01-15
Jarosław Staniek
2.
Your emails
2009-11-22
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-16
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2008-01-15
js@iidea.pl
3.
X
2006-05-31
X
4.
Y
2006-05-31
Y
5.
Fixed
2008-01-15
Stały
6.
Minimum
2008-01-15
Minimalny
7.
Maximum
2008-01-15
Maksymalny
8.
Preferred
2008-01-15
Preferowany
9.
Expanding
2008-01-15
Rozszerzalny
10.
Minimum Expanding
2008-01-15
Min. rozszerzalny
11.
Ignored
2008-01-15
Ignorowany
12.
Horz. Size Type
2006-05-31
Poz. typ rozmiaru
13.
Horizontal Size Type
2006-05-31
Poziomy typ rozmiaru
14.
Vert. Size Type
2006-05-31
Pion. typ rozmiaru
15.
Vertical Size Type
2006-05-31
Pionowy typ rozmiaru
16.
Horz. Stretch
2006-05-31
Poz. rozszerzanie
17.
Horizontal Stretch
2006-05-31
Poziome rozszerzanie
18.
Vert. Stretch
2006-05-31
Pion. rozszerzanie
19.
Vertical Stretch
2006-05-31
Pionowe rozszerzanie
20.
Undo changes
2006-05-31
Anuluj zmiany
21.
Name
2006-05-31
Nazwa
22.
Value
2006-05-31
Wartość
23.
General
2008-01-15
Ogólne
24.
No Cursor
2008-01-15
Brak kursora
25.
Arrow
2008-01-15
Strzałka
26.
Up Arrow
2008-01-15
Strzałka w górę
27.
Cross
2008-01-15
Krzyż
28.
Waiting
2008-01-15
Oczekiwanie
29.
I
2008-01-15
I
30.
Size Vertical
2008-01-15
Rozmiar pionowy
31.
Size Horizontal
2008-01-15
Rozmiar poziomy
32.
Size Slash
2008-01-15
Rozmiar prawoskośnie
33.
Size Backslash
2008-01-15
Rozmiar lewoskośnie
34.
Size All
2008-01-15
Rozmiar całkowity
35.
Split Vertical
2008-01-15
Podział w pionie
36.
Split Horizontal
2008-01-15
Podział w poziomie
37.
Pointing Hand
2008-01-15
Wskaźnik "rączka"
38.
Forbidden
2008-01-15
Zabronione
39.
What's This?
2008-01-15
Co to jest?
40.
...
2006-05-31
...
41.
Change font
2006-05-31
Zmień czcionkę
42.
Bold
2006-05-31
Pogrubiony
43.
Click to show image preview
2006-05-31
Kliknij aby pokazać podgląd obrazka
44.
Insert image from file
2006-05-31
Wstaw obrazek z pliku
45.
Insert Image From File (for "%1" property)
2006-05-31
Wstaw obrazek z pliku (dla właściwości "%1")
46.
Position: %1, %2 Size: %3 x %4
2006-05-31
Pozycja: %1, %2 Rozmiar: %3 x %4