Translations by Mikolaj Machowski

Mikolaj Machowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

151161 of 161 results
147.
Word Boundary
2006-04-10
Granica Wyrazu
148.
Non-word Boundary
2006-04-10
Nie-granica Wyrazu
149.
Insert Blank
2006-04-10
Wstaw puste
150.
Due to a bug, it is not possible to remove the last element.
2006-04-10
Z powodu błędu programu, nie jest możliwe usunięcie ostatniego elementu.
151.
Internal Error
2006-04-10
Błąd wewnętrzny
152.
There is no element on the clipboard to paste in.
2006-04-10
W schowku nie ma elementu, który można by wkleić.
153.
Up
2006-04-10
W górę
154.
Down
2006-04-10
W dół
155.
Delete item "%1"?
2006-04-10
Usunąć element "%1"?
156.
Delete Item
2006-04-10
Usuń element
157.
Widget Configuration
2006-04-10
Konfiguracja okienka