Translations by Mikolaj Machowski

Mikolaj Machowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 161 results
1.
Your names
2009-11-21
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-11-01
Krzysztof Lichota (aktualny tłumacz), Michał Rudolf
2.
Your emails
2009-11-21
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-11-01
lichota@mimuw.edu.pl, mrudolf@kdewebdev.org
3.
Alternatives
2006-04-10
Alternatywy
4.
Selecting several alternatives is currently not supported.
2006-04-10
Wybieranie kilku alternatyw nie jest obecnie zaimplementowane.
5.
Selection Invalid
2006-04-10
Niewłaściwe zaznaczenie
6.
- A word character
2006-04-10
- Znak wchodzący w skład wyrazu
7.
- A non-word character
2006-04-10
- Znak nie wchodzący w skład wyrazu
8.
- A digit character
2006-04-10
- Znak będący cyfrą
9.
- A non-digit character
2006-04-10
- Znak nie będący cyfrą
10.
- A space character
2006-04-10
- Znak spacji
11.
- A non-space character
2006-04-10
- Znak nie będący spacją
12.
from
2006-04-10
od
13.
to
2006-04-10
do
14.
Any Character Except
2006-04-10
Dowolny znak oprócz
15.
One of Following Characters
2006-04-10
Jeden z następujących znaków
16.
Specify Characters
2006-04-10
Ustal znaki
17.
Do not match the characters specified here
2006-04-10
Nie dopasowuj znaków tu wypisanych
18.
Predefined Character Ranges
2006-04-10
Określone zakresy znaków
19.
A word character
2006-04-10
Znak wchodzący w skład wyrazu
20.
A digit character
2006-04-10
Znak będący cyfrą
21.
A space character
2006-04-10
Znak spacji
22.
A non-word character
2006-04-10
Znak nie wchodzący w skład słowa
23.
A non-digit character
2006-04-10
Znak nie będący cyfrą
24.
A non-space character
2006-04-10
Znak nie będący spacją
25.
Single Characters
2006-04-10
Pojedyncze znaki
26.
More Entries
2006-04-10
Więcej wpisów
27.
Character Ranges
2006-04-10
Zakresy znaków
28.
From:
2006-04-10
Od:
29.
To:
2007-11-01
Do:
30.
Normal Character
2006-04-10
Znak zwykły
31.
Unicode Char in Hex.
2006-04-10
Znak Unikodu w postaci heksadecymalnej.
32.
Unicode Char in Oct.
2006-04-10
Znak Unikodu w postaci ósemkowej.
33.
The Bell Character (\a)
2006-04-10
Znak dzwonka (\a)
34.
The Form Feed Character (\f)
2006-04-10
Znak wysunięcia strony (\f)
35.
The Line Feed Character (\n)
2006-04-10
Znak przejścia do nowego wiersza (\n)
36.
The Carriage Return Character (\r)
2006-04-10
Znak powrotu karetki (\r)
37.
The Horizontal Tab Character (\t)
2006-04-10
Znak tabulacji poziomej (\t)
38.
The Vertical Tab Character (\v)
2006-04-10
Znak tabulacji pionowej (\v)
39.
&Title:
2006-04-10
&Tytuł:
40.
&Description:
2006-04-10
&Opis
41.
&Automatically replace using this item
2006-04-10
&Automatycznie zamieniaj używając tego
42.
When the content of this box is typed in to the ASCII line,<br>this box will automatically be added around it,<br>if this check box is selected.
2006-04-10
Jeżeli zawartość tego okienka jest wpisana do linii ASCII,<br>to okienko zostanie automatycznie dodane wokół niej,<br>jeżeli to pole opcji jest zaznaczone.
43.
Configure Compound
2006-04-10
Konfiguracja złożenia
44.
There is no selection.
2006-04-10
Nic nie zaznaczono.
45.
Missing Selection
2006-04-10
Brak zaznaczenia
46.
There is no widget under cursor.
2006-04-10
Nie ma elementu interfejsu pod kursorem.