Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 109 results
1.
Your computer seems to have a partial ACPI installation. ACPI was probably enabled, but some of the sub-options were not - you need to enable at least 'AC Adaptor' and 'Control Method Battery' and then rebuild your kernel.
Det ser ut til at ACPI delvis er installert på datamaskinen Sannsynligvis er ACPI-støtte på, men enkelte innstillinger er ikke i bruk. Du må minst ha på «AC Adaptor» og «Control Method Battery», og bygge kjernen på nytt.
Translated and reviewed by Knut Yrvin on 2006-04-10
Suggestions:
Det ser ut som om ACPI delvis er installert på datamaskina. Sannsynlegvis er ACPI-støtta på, men enkelte innstillingar er ikkje aktiverte. Du må minst ha på «Likestraumsadapter» og «Kontrollmetode for batteri», og byggja kjernen på nytt.
Norwegian Nynorsk klaptopdaemon in Ubuntu Dapper package "kdeutils" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-10
Located in portable.cpp:945
2.
Your computer doesn't have the Linux APM (Advanced Power Management) or ACPI software installed, or doesn't have the APM kernel drivers installed - check out the <a href="http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Laptop-HOWTO.html">Linux Laptop-HOWTO</a> document for information on how to install APM.
Datamaskinen din har ikke Linux APM -programvaren(Avansert strømstyring) installert, eller den har ikke kjernedriveren for APM installert. Les Linux Laptop-HOWTO-dokumentet for informasjon om hvordan du kan installere APM. Du finner den på http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Laptop-HOWTO.html
Translated and reviewed by Knut Yrvin on 2006-04-10
Shared:
Datamaskinen din har ikke installert APM -programvaren for Linux (Avansert strømstyring), eller den har ikke kjernedriveren for APM installert. Informasjon om hvordan du kan installere APM finner du på http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Laptop-HOWTO.html
Suggested by Axel Bojer on 2007-06-07
Suggestions:
Programvare for Linux APM (avansert straumstyring), ACPI eller kjernedrivarane for APM er ikkje installert på maskina di. Les <a href="http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Laptop-HOWTO.html">«Linux Laptop-HOWTO»</a> for informasjon om korleis APM kan installerast.
Norwegian Nynorsk klaptopdaemon in Ubuntu Dapper package "kdeutils" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-10
Located in portable.cpp:949
3.

If you make /usr/bin/apm setuid then you will also be able to choose 'suspend' and 'standby' in the above dialog - check out the help button below to find out how to do this
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Hvis du gjør /usr/bin/apm suid så kan du også velge 'innstill' og 'standby' i dialogen over, ta en titt på knappen 'hjelp' under for å finne ut hvordan du kan gjøre dette.
Translated and reviewed by Knut Yrvin on 2006-04-10
Shared:

Hvis du gjør /usr/bin/apm suid så kan du også velge 'innstill' og 'standby' i dialogen over, ta en titt på knappen 'hjelp' under for å finne ut hvordan du kan gjøre dette.
Suggested by Knut Yrvin on 2006-04-10
Suggestions:

Dersom du gjer /usr/bin/apm setuid, kan du òg velja
«kvilemodus» og «ventemodus» i dialogen over.
Hjelpefunksjonen fortel meir om dette.
Norwegian Nynorsk klaptopdaemon in Ubuntu Dapper package "kdeutils" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-10
Located in portable.cpp:961
4.

You may need to enable ACPI suspend/resume in the ACPI panel
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Det kan være at du må slå på ACPI innstill/gjenoppta i ACPI-panelet.
Translated and reviewed by Knut Yrvin on 2006-04-10
Shared:

Det kan være at du må slå på ACPI innstill/gjenoppta i ACPI-panelet.
Suggested by Knut Yrvin on 2006-04-10
Suggestions:

Det kan henda du må slå på ACPI-kvilemodus/vakning i ACPI-panelet.
Norwegian Nynorsk klaptopdaemon in Ubuntu Dapper package "kdeutils" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-10
Located in portable.cpp:969
5.

Your system does not support suspend/standby
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Ditt system støtter ikke suspend/standby
Translated and reviewed by Knut Yrvin on 2006-04-10
Shared:

Ditt system støtter ikke suspend/standby
Suggested by Knut Yrvin on 2006-04-10
Suggestions:

Systemet støttar ikkje kvilemodus/ventemodus.
Norwegian Nynorsk klaptopdaemon in Ubuntu Dapper package "kdeutils" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-10
Located in portable.cpp:973
6.
No PCMCIA controller detected
Ingen PCMCIA-kontroller funnet
Translated and reviewed by Knut Yrvin on 2006-04-10
Shared:
Fant ingen PCMCIA-kontroller
Suggested by Axel Bojer on 2007-06-07
Suggestions:
Fann inga PCMCIA-kontrolleining
Norwegian Nynorsk klaptopdaemon in Ubuntu Dapper package "kdeutils" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-10
Located in portable.cpp:1049 portable.cpp:2189 portable.cpp:2595 portable.cpp:2890
7.
Card 0:
Kort 0:
Translated and reviewed by Knut Yrvin on 2006-04-10
Located in portable.cpp:1053
8.
Card 1:
Kort 1:
Translated and reviewed by Knut Yrvin on 2006-04-10
Located in portable.cpp:1055
9.
Your system has APM installed but may not be able to use all of its features without further setup - look in the 'APM Config' tab for information about setting up APM for suspend and resume
Systemet ditt har APM installert, men kan kanskje ikke bruke alle egenskapene i APM uten flere innstillinger - se i arkfanen «APM-oppsett» etter opplysninger om hvordan APM settes opp for suspend/resume
Translated by Knut Yrvin on 2006-04-10
Reviewed by Axel Bojer on 2007-06-07
Suggestions:
Systemet har APM installert, men det kan henda at ikkje alle
funksjonane kan brukast utan fleire innstillingar. Du finn meir
informasjon om oppsett av APM for kvilemodus og vakning på
arkfana «APM-oppsett».
Norwegian Nynorsk klaptopdaemon in Ubuntu Dapper package "kdeutils" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-10
Located in portable.cpp:1170
10.
Your system has ACPI installed but may not be able to use all of its features without further setup - look in the 'ACPI Config' tab for information about setting up ACPI for suspend and resume
Systemet ditt har ACPI installert, men kan kanskje ikke bruke alle egenskapene i ACPI uten flere innstillinger - se i arkfanen «ACPI-oppsett» etter opplysninger om hvordan APCI settes opp for suspend/resume
Translated and reviewed by Knut Yrvin on 2006-04-10
Shared:
Systemet ditt har ACPI installert, men kan kanskje ikke bruke alle egenskapene i ACPI uten flere innstillinger - se i arkfanen «ACPI-oppsett» etter opplysninger om hvordan APCI settes opp for suspend/resume
Suggested by Knut Yrvin on 2006-04-10
Suggestions:
Systemet har ACPI installert, men det kan henda at ikkje alle
funksjonane kan brukast utan fleire innstillingar. Du finn meir
informasjon om oppsett av ACPI for kvilemodus og vakning på
arkfana «ACPI-oppsett».
Norwegian Nynorsk klaptopdaemon in Ubuntu Dapper package "kdeutils" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-10
Located in portable.cpp:1176
110 of 109 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Axel Bojer, Bjørn Steensrud, Knut Yrvin.