Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 40 results
1.
Don't run with scissors.
Mos e nis me gërshërët.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:2
2.
Never trust car salesmen or politicians.
Kurrë mos i beso shitësve të automjeteve dhe politikanëve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:5
3.
Real programmers don't comment their code. It was hard to write, it should be hard to understand.
Programuesit e vërtetë nuk e komentojnë kodin e tyre. Ishte i vështirë për tu shkruar, duhet të jetë i vështirë për tu kuptuar.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:8
4.
It is much easier to suggest solutions when you know nothing about the problem.
Është shumë më e lehtë të sugjerosh zgjidhje kur nuk di asgjë rreth problemit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:11
5.
You can never have too much memory or disk space.
Kurrë nuk mund të keni shumë kujtesë apo hapësirë disku.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:14
6.
The answer is 42.
Përgjigja është 42.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:17
7.
It's not a bug. It's a misfeature.
Nuk është një gabim. Është një program i dëmtuar.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:20
8.
Help stamp out and abolish redundancy.
Ndihmo në gjetjen dhe anullimin e përsëritjes.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:23
9.
To maximize a window vertically, click the maximize button with the middle mouse button.
Për të maksimizuar një dritare vertikalisht, kliko butonin e maksimizimit me butonin e mesit të miut.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:26
10.
You can use Alt+Tab to switch between applications.
Ju mund të përdërni Alt+Tab për të kaluar nga një program në tjetrin.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-06-25
Located in tips.cpp:29
110 of 40 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: M. Mirena, Vilson Gjeci.