Translations by H. İbrahim Güngör

H. İbrahim Güngör has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 57 results
2.
Now Listening for Kopete - it would tell you what I am listening to, if I was listening to something on a supported media player.
2010-07-15
Kopete için Şimdi Dinlenen - desteklenen bir ortam yürütücüsünde bir şeyler dinliyorsam, ne dinlemekte olduğumu söyler.
9.
Nothing to Send
2010-07-15
Hiçbir şey Gönderme
67.
Select Contact's Public Key
2011-12-10
Bağlantının Genel Anahtarını Seçin
68.
Select public key for %1
2011-12-10
%1 için genel anahtar seçin
71.
Select Public Key for %1
2011-12-10
%1 için Genel Anahtar seçin
77.
&Go to Default Key
2011-07-16
&Öntanımlı Anahtara Git
153.
Webcam for %1
2010-07-15
%1 için ağ kamerası
243.
Edit Contact's Properties
2010-07-15
Bağlantının Özelliklerini Düzenle
275.
Password changing finished prematurely due to a session related problem (try again later).
2010-07-15
Oturumla ilgili bir hatadan dolayı şifre değiştirme tamamlanamadı (lütfen daha sonra tekrar deneyin).
371.
<qt>SMSSend is a program for sending SMS through gateways on the web. It can be found on <a href="%1">%2</a></qt>
2010-07-15
<qt>SMSSend (SMS gönder) ağdaki kapılardan SMS gönderme uygulamasıdır. Bu uygulama <a href="%1">%2</a> adresinde bulunabilir.</qt>
423.
All the other participants have left, and other invitations are still pending. Your messages will not be delivered until someone else joins the chat.
2012-01-14
Diğer katılanların hepsi ayrıldı ve diğer davetler hâlâ askıda. Mesajlarınız bir başkası sohbete bağlanana kadar iletilmeyecek.
453.
GroupWise Connection Certificate Problem
2010-07-15
GroupWise Bağlantısı Sertifika Sorunu
559.
You have preselected a resource for contact %1, but you still have open chat windows for this contact. The preselected resource will only apply to newly opened chat windows.
2012-01-14
Daha önce bağlantı %1 için bir kaynak seçtiniz, ama bu bağlantı için hâlâ açık sohbet pencereleriniz var. Önce seçilmiş kaynak sadece yeni açılan sohbet pencerelerine uygulanacaktır.
616.
Bad SASL authentication protocol.
2010-07-15
Kötü SASL yetkilendirme protokolü.
680.
You must be online to search the ICQ Whitepages.
2010-07-15
ICQ Beyaz sayfaları aramak için bağlı olmalısınız.
681.
You must enter search criteria.
2010-07-15
Geçerli bir parola girmelisiniz.
871.
There was an error in the protocol handling; it was not fatal, so you will not be disconnected.
2010-07-15
Protokol yönetiminde bir hata oluştu. Önemli bir hata değil, bu yüzden bağlantınız kesilmeyecek.
1107.
<qt>The display name you entered is too long. Please use a shorter name. Your display name has <b>not</b> been changed.</qt>
2010-07-15
<qt>Girdiğiniz görünüm ismi çok uzun. Lütfen daha kısa bir isim girin. Görünüm isminiz <b>değiştirilmedi</b></qt>
1179.
<Not Set>
2010-07-15
<Tanımlı Değil>
1237.
<h2>Welcome to Kopete</h2><p>Which messaging service do you want to connect to?</p>
2010-07-15
<h2>Kopete'ye Hoş Geldiniz</h2><p>Hangi mesajlaşma servisine bağlanmak istiyorsunuz?</p>
1242.
Step Two: Account Information
2010-07-15
Adım İki: Hesap Bilgisi
1250.
Colors && Fonts
2010-07-15
Renkler ve Yazı Tipleri
1275.
Bye
2010-07-15
Hoşça kal
1355.
Automatic Spell Checking
2010-07-15
Otomatik Söz Dizimi Denetimi
1364.
&Set Font...
2010-07-15
&Yazı Tipi...
1394.
OscarSocket author
2010-07-15
OscarSocket yazarı
1399.
Former developer, original Gadu plugin author
2010-07-15
Biçimlendirici Geliştirici, orijinal Gadu eklentisi yazarı
1401.
Former developer, Oscar plugin
2010-07-15
Önceki geliştirici, Oscar eklenti yazarı
1402.
Former developer and WinPopup maintainer
2010-07-15
WinPopup eklentisi yazarı
1404.
Your emails
2010-07-15
tulliana@gmail.com, ibrahim@pardus.org.tr
1732.
Use Subfolder for Each Contact
2011-07-16
Her Bağlantı için Altklasör Kullan
1813.
The IP address or hostmask of the Yahoo server you wish to connect to.
2010-07-15
Bağlanmak istediğiniz Yahoo sunucusunun IP adresi ya da bilgisayar adı.
1875.
A confirmation of the password you would like to use for this account.
2010-07-15
Bu hesap için kullanmak istediğiniz parolayı doğrulayın.
1915.
&Override default configuration
2011-07-16
&Öntanımlı yapılandırmayı geçersiz kıl
1965.
SMSClient &config path:
2011-07-16
SMSİstem&ci ayar konumu:
1979.
What should happen if you type a message that is too long to fit in a single SMS message. You can either choose to break it up into smaller messages automatically, cancel the message from being sent entirely, or have Kopete prompt you each time you enter a message that is too long.
2010-07-15
Mesajınızın bir SMS mesajına sığmayacak kadar uzun olduğu durumlarda ne yapılacağı. Bu mesajların otomatik olarak daha küçük mesajlara bölünmesini, tüm parça olarak gönderilmemesini, ya da Kopete'nin mesajın her uzun olduğu durumda sizi uyarmasını seçebilirsiniz.
1993.
The telephone number of the contact you would like to add.
2010-07-15
Eklemek istediğiniz bağlantının telefon numarası.
1994.
The telephone number of the contact you would like to add. This should be a number with SMS service available.
2010-07-15
Eklemek istediğiniz bağlantının telefon numarası. Bu numara, SMS servisinin mevcut olduğu bir numara olmalıdır.
2098.
<qt>Check this box to send the <b>Delivered notification</b> to your contacts : when a message is delivered to Kopete, Kopete can notify your contact that it has received the message.</qt>
2010-07-15
<qt>Kişilere <b>İletildi bildirimlerini</b> göndermek için bu kutuyu işaretleyin :Kopete'ye bir ileti ulaştığında, Kopete iletiyi gönderen kişiyi iletinin alındığı konusunda bilgilendirebilir.</qt>
2101.
Always send &typing notifications
2010-07-15
Her zaman yazma uyarılarını gönder
2108.
Homepage:
2010-07-15
Ağ sayfası:
2155.
Desired Jabber &ID:
2010-07-15
İstenen Jabber K&imliği:
2171.
Default to the following &encoding for messages:
2011-07-16
İletiler için aşağıdaki &kodlamayı öntanımlı yapar:
2197.
&Homepage:
2010-07-15
Ağ &sayfası:
2255.
Check this box to enable Web Aware functionality.
2010-07-15
Bu kutuyu işaretlerseniz kullanıcılar bir ağ sitesinden bağlantı durumunuzu öğrenebilirler (Web Aware functionality).
2273.
Restore the server and port values to their defaults.
2011-07-16
Sunucu ve port değerlerini öntanımlı değerlerine getir.
2379.
<qt><p>Indicate when Kopete will download the display pictures of contacts</p> <dl><dt>Only manually</dt><dd>The picture is not downloaded automatically. It is only downloaded when the user requests it</dd> <dt>When a chat is open</dt><dd>The picture is downloaded when a conversation socket is opened, i.e. when you open a chat window</dd> <dt>Automatically</dt><dd>Always try to download the picture if the contact has one. <b>Note:</b> this will open a socket, and let the user know you are downloading their picture.</dd></dl>
2010-07-15
<qt><p>Kopete kişilerin resimlerini indireceği zaman göster</p> <dl><dt>Sadece elle</dt><dd>Resim otomatik olarak indirilmez, sadece kullanıcı isterse indirilir.</dd> <dt>Bir sohbet açık iken</dt><dd>Bir sohbet soketi açıksa resim indirilir, örn: Bir sohbet penceresi açtığınızda</dd> <dt>Otomatik</dt><dd>Eğer bağlantının bir resmi varsa her zaman indirmeye çalışır. <Not:</b> Bu bir soket açacak ve kullanıcının resmini indirdiğinizi bilmesini sağlayacaktır.</dd></dl>
2383.
<qt><p>Indicate when Kopete will download the pictures of contacts</p> <dl><dt>Only manually</dt><dd>The picture is not downloaded automatically. It is only downloaded when the user requests it</dd> <dt>When a chat is open</dt><dd>The picture is downloaded when a conversation socket is opened, i.e. when you open a chat window</dd> <dt>Automatically</dt><dd>Always try to download the picture if the contact has one. <b>Note:</b> this will open a socket, and let the user know you are downloading their picture.</dd></dl>
2010-07-15
<qt><p>Kopete kişilerin resimlerini indireceği zaman göster</p> <dl><dt>Sadece elle</dt><dd>Resim otomatik olarak indirilmez, sadece kullanıcı isterse indirilir.</dd> <dt>Bir sohbet açık iken</dt><dd>Bir sohbet soketi açıksa resim indirilir, örn: Bir sohbet penceresi açtığınızda</dd> <dt>Otomatik</dt><dd>Eğer bağlantının bir resmi varsa her zaman indirmeye çalışılır.<b>Not :</b> Bu bir soket açacak ve kullanıcının resmini indirebilmenizi sağlayacaktır.</dd></dl>
2420.
Only modify these values if you want to use a special IM proxy server, like SIMP
2010-07-15
Bu değerleri sadece SIMP gibi özel bir IM vekil sunucusu kullanmak istediğinizden değiştirin
2486.
Select Instant Messaging Accounts
2011-12-10
Anında Mesajlaşma Hesaplarını Seçin