Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 10 results
302.
Additional domains for browsing
Flere domener å bla i
Translated and reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-11
In upstream:
Flere domener å surfe på
Suggested by Axel Bojer on 2006-08-24
Suggestions:
Fleire domene for lesing
Norwegian Nynorsk kdelibs in Ubuntu Dapper package "kdelibs" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-08-24
Located in rc.cpp:444
303.
List of 'wide-area' (non link-local) domains that should be browsed.
Liste over domener som ikke er av typen «link-local» som du vil bla gjennom.
Translated and reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-11
In upstream:
Liste over «fjerne» domener (ikke «link-local») som du vil surfe på.
Suggested by Knut Yrvin on 2007-11-01
Suggestions:
Liste over ikkje-lokale domene som skal lesast.
Norwegian Nynorsk kdelibs in Ubuntu Dapper package "kdelibs" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-08-24
Located in rc.cpp:447
304.
Browse local network
Utforsk lokalt nettverk
Translated by Tor Harald Thorland on 2006-04-11
Reviewed by Axel Bojer on 2007-06-07
In upstream:
Surf på et lokalt nettverk
Suggested by Axel Bojer on 2006-08-24
Suggestions:
Les lokalnett
Norwegian Nynorsk kdelibs in Ubuntu Dapper package "kdelibs" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-08-24
Located in rc.cpp:450
305.
If true .local domain will be browsed. It is always link-local, using multicast DNS.
Hvis sant, vis .local domenet. Det er alltid link-lokalt, via multicast DNS.
Translated by Ronny Bangsund on 2006-08-15
Reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-11
In upstream:
Hvis dette er på, så er det alltid «link-local» og bruker multicast DNS.
Suggested by Knut Yrvin on 2007-11-01
Suggestions:
Viss du vil surfa på eit lokalt område, er det alltid sett opp til «link-local» og bruker multicast DNS.
Norwegian Nynorsk kdelibs in Ubuntu Dapper package "kdelibs" by Eivind Ødegård on 2006-11-15
Located in rc.cpp:453
309.
Specifies if publishing should be by default link-local using multicast DNS (LAN) or 'wide-area' using normal DNS server (WAN).
Velger om publisering gjøres via standard link-local via multicast DNS (LAN), eller via WAN med en normal DNS server.
Translated by Ronny Bangsund on 2006-08-15
Reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-11
In upstream:
Angir om publisering skal skje ved hjelp av standard link-local og flersendings DNS (LAN) eller WAN og vanlig DNS-tjener.
Suggested by Knut Yrvin on 2007-11-01
Suggestions:
Oppgje om du vil publisera ved hjelp av standard link-local og fleirsendings-DNS (LAN) eller WAN og vanleg DNS-tenar.
Norwegian Nynorsk kdelibs in Ubuntu Dapper package "kdelibs" by Eivind Ødegård on 2006-11-29
Located in rc.cpp:465
310.
Name of default publishing domain for WAN
Navn på standard publiserings-domene for WAN
Translated by Ronny Bangsund on 2006-08-15
Reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-11
In upstream:
Navn på standard publiseringsdomene for WAN
Suggested by Axel Bojer on 2006-08-24
Suggestions:
Namnet på standard publiseringsdomene for WAN
Norwegian Nynorsk kdelibs in Ubuntu Dapper package "kdelibs" by Eivind Ødegård on 2006-11-29
Located in rc.cpp:468
311.
Domain name for publishing using 'wide-area' (normal DNS) ZeroConf. This must match domain specified in /etc/mdnsd.conf. This value is used only if PublishType is set to WAN.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Domenenavn for publisering via WAN (normal DNS) ZeroConf. Dette må samsvare med et domene spesifisert i /etc/mdnsd.conf. Denne verdien brukes bare om PublishType er satt til WAN.
Translated by Ronny Bangsund on 2006-08-15
Reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-11
In upstream:
Domenenavn for publisering ved hjelp av WAN (vanligvis DNS) ZeroConf. Dette må stemme med det domenet som er angitt i /etc/mdnsd.conf. Denne verdien blir bare tatt i bruk hvis PublishType er satt til WAN.
Suggested by Axel Bojer on 2006-08-24
Suggestions:
Domenenamn for publisering med WAN (vanleg DNS)-ZeroConf. Dette må stemma med domenet som står i /etc/mdnsd.conf. Verdien blir berre brukt viss PublishType er sett til WAN.
Norwegian Nynorsk kdelibs in Ubuntu Dapper package "kdelibs" by Eivind Ødegård on 2006-11-29
Located in rc.cpp:471
312.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2009-11-07
In upstream:
Knut Yrvin, Axel Bojer, Bjørn Steensrud
Suggested by Knut Yrvin on 2007-11-01
Located in _translatorinfo.cpp:1
313.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2009-11-07
In upstream:
knuty@skolelinux.no, axelb@skolelinux.no, bjornst@powertech.no
Suggested by Knut Yrvin on 2007-11-01
Located in _translatorinfo.cpp:3
851.
<p>KDE is translated into many languages thanks to the work of the translation teams all over the world.</p><p>For more information on KDE internationalization visit <a href="http://l10n.kde.org">http://l10n.kde.org</a></p>
Context:
replace this with information about your translation team
<p>KDE er oversatt til mange språk, takket være arbeidet til de mange oversettelses-lagene over hele verden.</p><p>For mer informasjon om KDEs internasjonalisering besøk <a href="http://i18n.skolelinux.no">http://i18n.skolelinux.no</a></p>
Translated and reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-11
In upstream:
<p>KDE er oversatt til mange språk, takket være arbeidet til de mange oversettelses-lagene over hele verden.</p><p>For mer informasjon om KDEs internasjonalisering besøk http://i18n.skolelinux.no</p>
Suggested by Axel Bojer on 2006-04-11
Shared:
<p>KDE er oversatt til mange språk, takket være arbeidet til de mange oversettelses-lagene over hele verden.</p><p>For mer informasjon om KDEs internasjonalisering besøk http://www.skolelinux.org/no</p>
Suggested by Knut Yrvin on 2007-11-01
Suggestions:
<p>KDE er omsett til mange språk og var eitt av dei første store programma som fanst på nynorsk. Dersom du vil hjelpa med nynorskomsetjinga eller vil ha meir informasjon, ta kontakt med Skulelinux.</p><p>Du finn fleire norske omsetjingar av fri programvare på nettstaden til Skulelinux: <a href="http://i18n.skulelinux.no/">http://i18n.skulelinux.no/</a>.</p><p>Du finn meir informasjon om internasjonaliseringa av KDE på <a href="http://l10n.kde.org/">http://l10n.kde.org/</a>.</p>
Norwegian Nynorsk kdelibs in Ubuntu Dapper package "kdelibs" by Karl Ove Hufthammer on 2007-11-01
<p>KDE er omsett til mange språk, og var eitt av dei første store programma som fanst på nynorsk.</p><p>Viss du finn skrive­feil, feil­omsetjingar eller omsetjingar som kan forbetrast, set me pris på om sender eit tips til <a href="mailto:i18n-nn@lister.ping.uio.no">diskusjons­lista</a> vår (<a href="https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-nn">informasjon og arkiv</a>), eller direkte til <a href="mailto:karl@huftis.org">Karl Ove Hufthammer</a> dersom du ikkje ønskjer at meldinga di skal verta offentleg­gjord på lista.</p><p>Bruk dei same adressene viss du ønskjer å delta aktivt i nynorsk­omsetjinga av KDE. Me har alltid bruk for nye omsetjarar og korrektur­lesarar!</p><p>Du finn meir informasjon om internasjonaliseringa av KDE på <a href="http://l10n.kde.org/">http://l10n.kde.org/</a>.</p>
Norwegian Nynorsk kdelibs in Ubuntu Dapper package "kdelibs" by Karl Ove Hufthammer on 2009-07-16
Located in kdecore/kaboutdata.cpp:388
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: ., Axel Bojer, Bjørn Olav Samdal, Christian Aasan, Hawken, Jørgen Tellnes, Kent Vegard Evjen, Knut Yrvin, Ove Magnus Halkjær, Ronny Bangsund, Thor K. H., Tor Harald Thorland, danroger.