Browsing Bosnian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bosnian guidelines.
110 of 21 results
236.
Editor Chooser
Izbornik editora
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
Izbornik editora
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in obj-arm-linux-gnueabi/interfaces/ktexteditor/editorchooser_ui.cpp:64 rc.cpp:438
237.
Please choose the default text editing component that you wish to use in this application. If you choose <B>System Default</B>, the application will honor your changes in the Control Center. All other choices will override that setting.
Molim izaberite podrazumjevanu komponentu za editovanje teksta koju želite koristiti u ovoj aplikaciji. Ako izaberete <B>Sistemski default</B>, aplikacija će poštovati promjene u Kontrolnom centru. Svaki drugi izbor će poništiti tu postavku.
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
Molim izaberite podrazumjevanu komponentu za editovanje teksta koju želite koristiti u ovoj aplikaciji. Ako izaberete <B>Sistemski default</B>, aplikacija će poštovati promjene u Kontrolnom centru. Svaki drugi izbor će poništiti tu postavku.
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in obj-arm-linux-gnueabi/interfaces/ktexteditor/editorchooser_ui.cpp:65 rc.cpp:441
238.
&Certificate
&Certifikat
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
&Certifikat
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in rc.cpp:169
250.
<qt><p>This word was considered to be an "unknown word" because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language.</p>
<p>If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking <b>Add to Dictionary</b>. If you don't want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click <b>Ignore</b> or <b>Ignore All</b>.</p>
<p>However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click <b>Replace</b> or <b>Replace All</b>.</p>
</qt>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<qt><p>Ova riječ se smatra "nepoznatom riječi" pošto za nju nije pronađen odgovarajući unos u rječniku koji se trenutno koristi. Takođe ovo može biti riječ u nekom stranom jeziku.</p>
<p>Ako riječ nije pogrešno unesena, možete je dodati u rječnik klikom na <b>Dodaj u rječnik</b>. Ako ne želite dodati nepoznatu riječ rječniku, ali je ne želite ni promijeniti, kliknite na dugme <b>Ignoriši</b> ili <b>Ignoriši sve</b>.</p>
<p>Ako je pak riječ zaista pogrešno ukucana, možete pokušati pronaći ispravnu zamjenu na listi ispod. Ako zamjenu ne možete naći na listi, možete je unijeti u tekstualno polje ispod, te kliknuti na <b>Zamijeni</b> ili <b>Zamijeni sve</b>.</p>
</qt>
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
<qt><p>Ova riječ se smatra "nepoznatom riječi" pošto za nju nije pronađen odgovarajući unos u rječniku koji se trenutno koristi. Takođe ovo može biti riječ u nekom stranom jeziku.</p>
<p>Ako riječ nije pogrešno unesena, možete je dodati u rječnik klikom na <b>Dodaj u rječnik</b>. Ako ne želite dodati nepoznatu riječ rječniku, ali je ne želite ni promijeniti, kliknite na dugme <b>Ignoriši</b> ili <b>Ignoriši sve</b>.</p>
<p>Ako je pak riječ zaista pogrešno ukucana, možete pokušati pronaći ispravnu zamjenu na listi ispod. Ako zamjenu ne možete naći na listi, možete je unijeti u tekstualno polje ispod, te kliknuti na <b>Zamijeni</b> ili <b>Zamijeni sve</b>.</p>
</qt>
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in obj-arm-linux-gnueabi/kdeui/kspellui.cpp:134 obj-arm-linux-gnueabi/kdeui/kspellui.cpp:140 obj-arm-linux-gnueabi/kspell2/ui/kspell2ui.cpp:136 obj-arm-linux-gnueabi/kspell2/ui/kspell2ui.cpp:142 rc.cpp:6 rc.cpp:18 rc.cpp:256 rc.cpp:268
256.
Text excerpt showing the unknown word in its context.
Izvadak iz teksta na kojem je prikazana nepoznata riječ u svom kontekstu.
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
Izvadak iz teksta na kojem je prikazana nepoznata riječ u svom kontekstu.
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in obj-arm-linux-gnueabi/kdeui/kspellui.cpp:149 obj-arm-linux-gnueabi/kspell2/ui/kspell2ui.cpp:151 rc.cpp:35 rc.cpp:285
257.
<qt>
<p>Here you can see a text excerpt showing the unknown word in its context. If this information is not sufficient to choose the best replacement for the unknown word, you can click on the document you are proofing, read a larger part of the text and then return here to continue proofing.</p>
</qt>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<qt>
<p>Ovdje možete vidjeti izvadak iz teksta u kojem je nepoznata riječ data u svom kontekstu. Ako vam ova informacija nije dovoljna da izaberete najbolju zamjenu za nepoznatu riječ, možete kliknuti na dokument koji pregledate, pročitati veći dio teksta i zatim se vratiti ovdje da nastavite pregledanje.</p>
</qt>
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
<qt>
<p>Ovdje možete vidjeti izvadak iz teksta u kojem je nepoznata riječ data u svom kontekstu. Ako vam ova informacija nije dovoljna da izaberete najbolju zamjenu za nepoznatu riječ, možete kliknuti na dokument koji pregledate, pročitati veći dio teksta i zatim se vratiti ovdje da nastavite pregledanje.</p>
</qt>
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in obj-arm-linux-gnueabi/kdeui/kspellui.cpp:150 obj-arm-linux-gnueabi/kspell2/ui/kspell2ui.cpp:152 rc.cpp:38 rc.cpp:288
259.
<qt>
<p>The unknown word was detected and considered unknown because it is not included in the dictionary.<br>
Click here if you consider that the unknown word is not misspelled and you want to avoid wrongly detecting it again in the future. If you want to let it remain as is, but not add it to the dictionary, then click <b>Ignore</b> or <b>Ignore All</b> instead.</p>
</qt>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<qt>
<p>Otkrivena je nepoznata riječ koja će se smatrati nepoznatom pošto nije uključena u rječnik.<br>
Kliknite ovdje ako smatrate da nepoznata riječ nije pogrešno otkucana i želite da se ona ubuduće ne prijavljuje pogrešno kao nepoznata. Ako želite da ostavite stvari kako jesu, ali ne i da dodate riječ u rječnik, kliknite na dugme <b>Ignoriši</b> ili <b>Ignoriši sve</b>.</p>
</qt>
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
<qt>
<p>Otkrivena je nepoznata riječ koja će se smatrati nepoznatom pošto nije uključena u rječnik.<br>
Kliknite ovdje ako smatrate da nepoznata riječ nije pogrešno otkucana i želite da se ona ubuduće ne prijavljuje pogrešno kao nepoznata. Ako želite da ostavite stvari kako jesu, ali ne i da dodate riječ u rječnik, kliknite na dugme <b>Ignoriši</b> ili <b>Ignoriši sve</b>.</p>
</qt>
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in obj-arm-linux-gnueabi/kdeui/kspellui.cpp:154 obj-arm-linux-gnueabi/kspell2/ui/kspell2ui.cpp:156 rc.cpp:46 rc.cpp:296
266.
Language Selection
Odabir jezika
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
Odabir jezika
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in obj-arm-linux-gnueabi/kdeui/kspellui.cpp:194 obj-arm-linux-gnueabi/kspell2/ui/kspell2ui.cpp:177 rc.cpp:82 rc.cpp:369
269.
<qt>
<p>Click here to replace this occurrence of the unknown text with the text in the edit box above (to the left).</p>
</qt>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<qt>
<p>Kliknite ovdje da zamijenite ovaj slučaj nepoznatog teksta tekstom u polju za editovanje iznad (lijevo).</p>
</qt>
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
<qt>
<p>Kliknite ovdje da zamijenite ovaj slučaj nepoznatog teksta tekstom u polju za editovanje iznad (lijevo).</p>
</qt>
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in obj-arm-linux-gnueabi/kdeui/kspellui.cpp:169 obj-arm-linux-gnueabi/kspell2/ui/kspell2ui.cpp:183 rc.cpp:96 rc.cpp:325
270.
R&eplace All
Zamijeni &sve
Translated and reviewed by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Shared:
Zamijeni &sve
Suggested by Vedran Ljubovic on 2006-04-10
Located in obj-arm-linux-gnueabi/kdeui/kspellui.cpp:158 obj-arm-linux-gnueabi/kspell2/ui/kspell2ui.cpp:186 rc.cpp:101 rc.cpp:302
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Bosnia and Herzegovina translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arne Goetje, Emir Beganović, Samir Ribić, Vedran Ljubovic.