Translations by Nils Kristian Tomren

Nils Kristian Tomren has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 91 results
1.
Player list:
2006-04-20
Spillerliste:
2.
Name
2006-04-20
Navn
3.
New Column
2006-04-20
Ny kolonne
4.
&Human player:
2006-04-20
&Menneskelig spiller:
5.
&Add Human Player
2006-04-20
&Legg til menneskelig spiller
6.
Preview map:
2006-04-20
Forhåndsvis kart:
7.
Reject &Map
2006-04-20
&Forkast kart
8.
Galactic Strategy KDE Game
2006-04-20
Galaktisk KDE-spill
9.
Konquest
2006-04-20
Kamp
10.
Copyright (c) 1999-2001, Developers
2006-04-20
Opphavsrett © 1999-2001, utviklere
11.
Fleet Overview
2006-04-20
Flåteoversikt
12.
Fleet No.
2006-04-20
Flåte nr.
13.
Destination
2006-04-20
Reisemål
14.
Ships
2006-04-20
Skip
15.
Kill Percentage
2006-04-20
Drapsprosent
16.
Arrival Turn
2006-04-20
Kommer frem i tur
17.
End Turn
2006-04-20
Slutt trekk
18.
Select source planet...
2008-02-16
Velg kildeplanet …
2008-02-16
Velg kildeplanet …
2006-04-20
Velg kildeplanet ...
2006-04-20
Velg kildeplanet ...
19.
Select destination planet...
2008-02-16
Velg målplanet …
2008-02-16
Velg målplanet …
2006-04-20
Velg målplanet ...
2006-04-20
Velg målplanet ...
20.
: How many ships?
2006-04-20
: Hvor mange skip?
21.
Ruler: Select starting planet.
2006-04-20
Hersker: Velg en startplanet.
22.
The distance from Planet %1 to Planet %2 is %3 light years. A ship leaving this turn will arrive on turn %4
2006-04-20
Distansen fra planet %1 til planet %2 er %3 lysår. Et skip som drar i dette trekket vil nå frem i trekk %4
23.
Distance
2006-04-20
Avstand
24.
Ruler: Select ending planet.
2006-04-20
Hersker: Velg en sluttplanet.
25.
Computer Player thinking...
2008-02-16
Dataspilleren tenker …
2006-04-20
Dataspilleren tenker ...
2006-04-20
Dataspilleren tenker ...
26.
Turn #: %1 of %2
2006-04-20
Trekk #: %1 av %2
27.
The mighty %1 has conquered the galaxy!
2006-04-20
Den mektige %1 har erobret galaksen!
28.
Game Over
2006-04-20
Spillet er slutt
29.
The once mighty empire of %1 has fallen in ruins.
2006-04-20
Det en gang mektige imperiet %1 har falt.
30.
The fallen empire of %1 has staggered back to life.
2006-04-20
Det døde imperiet %1 har nå kjempet seg tilbake til livet.
31.
Reinforcements (%1 ships) have arrived for planet %2.
2006-04-20
Forsterkninger (%1 skip) er kommet til planet %2.
32.
Planet %2 has held against an attack from %1.
2006-04-20
Planet %2 har stått imot angrepet fra %1.
33.
Planet %2 has fallen to %1.
2006-04-20
Planet %2 er mistet til %1.
34.
Do you wish to retire this game?
2006-04-20
Vil du avslutte spillet?
35.
End Game
2006-04-20
Slutt spill
36.
Final Standings
2006-04-20
Endelige plasseringer
37.
Not enough ships to send.
2006-04-20
Ikke nok skip å sende.
38.
Current Standings
2006-04-20
Gjeldende plasseringer
39.
Out of Turns
2006-04-20
Ikke flere trekk
40.
This is the last turn. Do you wish to add extra turns?
2006-04-20
Dette er siste trekk. Vil du legge til flere trekk?
41.
&Add Turns
2006-04-20
&Legg til trekk
42.
Add the specified number of turns to the game and continue playing.
2006-04-20
Legg til et visst antall trekk og fortsett med å spille.