Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1301 results
1.
Executive
2009-06-29
Executive
2.
Envelope B5
2009-06-29
Zarfi B5
3.
Envelope #10
2009-06-29
Zarfi #10
4.
Envelope DL
2009-06-29
Zarfi DL
9.
150 DPI
2009-06-29
150 DPI
10.
300 DPI
2009-06-29
300 DPI
11.
600 DPI
2009-06-29
600 DPI
12.
1200 DPI
2009-06-29
1200 DPI
13.
2400 DPI
2009-06-29
2400 DPI
15.
Long Edge (Standard)
2009-06-29
Ana e gjatë (standart)
16.
Short Edge (Flip)
2009-06-29
Ana e shkurtër (Flip)
17.
US Letter
2009-06-29
US Letter
18.
US Legal
2009-06-29
US Legal
19.
US Executive
2009-06-29
US Executive
20.
US Tabloid
2009-06-29
US Tabloid
21.
A3
2009-06-29
A3
22.
Media Type
2009-06-29
Lloji i Medias
23.
Plain Paper
2009-06-29
Letër e Sheshtë
24.
Bond Paper
2009-06-29
Letër me Kufij
25.
Special Paper
2009-06-29
Letër Speciale
26.
Transparency
2009-06-29
Transparenca
27.
Glossy Paper
2009-06-29
Letër me Shkëlqim
28.
Tray
2009-06-29
Mbajtësja
29.
Envelope Feed
2009-06-29
Ushqimi me Zarfe
30.
Output Mode
2009-06-29
Mënyra e Daljes
31.
CMYK Color
2009-06-29
Ngjyrë CMYK
32.
CMY Color
2009-06-29
Ngjyrë CMY
33.
Grayscale
2009-06-29
Shkallë të Grisë
34.
600x300 DPI
2009-06-29
600x300 DPI
35.
CRET Color
2009-06-29
Ngjyrë CRET
36.
Duplexer
2009-06-29
Duplexer
37.
Address - 1 1/8 x 3 1/2"
2009-06-29
Adresë - 1 1/8 x 3 1/2"
38.
Large Address - 1 4/10 x 3 1/2"
2009-06-29
Adresë e Zgjeruar - 1 4/10 x 3 1/2"
39.
Return Address - 3/4 x 2"
2009-06-29
Adresë Kthimi - 3/4 x 2"
40.
Shipping Address - 2 5/16 x 4"
2009-06-29
Adresë Dërgimi - 2 5/16 x 4"
45.
3.5" Disk - 2 1/8 x 2 3/4"
2009-06-29
3.5" Disk - 2 1/8 x 2 3/4"
46.
136 DPI
2009-06-29
136 DPI
47.
203 DPI
2009-06-29
203 DPI
49.
Normal
2009-06-29
Normale
50.
FanFoldUS
2009-06-29
FanFoldUS
51.
60 DPI
2009-06-29
60 DPI
52.
120x60 DPI
2009-06-29
120x60 DPI
53.
180 DPI
2009-06-29
180 DPI
54.
360x180 DPI
2009-06-29
360x180 DPI
55.
360 DPI
2009-06-29
360 DPI
56.
60x72 DPI
2009-06-29
60x72 DPI
57.
120x72 DPI
2009-06-29
120x72 DPI
58.
240x72 DPI
2009-06-29
240x72 DPI
59.
Tray 4
2009-06-29
Tray 4
60.
720 DPI
2009-06-29
720 DPI