Browsing Mongolian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
19 of 9 results
2.
KSysTrayCmd: KShellProcess cannot find a shell.
KSysTrayCmd: KShellProcess нь ямар ч тушаалын цонхонд хүрч чадахгүй байна.
Translated by Batjargal Luvsanbat on 2006-05-05
Reviewed by Sanlig Badral on 2007-06-07
In upstream:
KSysTrayCmd: KShellProcess нь Shell -г (Тушаалын цонх) олохгүй байна.
Suggested by Sanlig Badral on 2006-04-04
Located in ksystraycmd.cpp:67
7.
Command to execute
Гүйцэтгэх тушаал
Translated by Batjargal Luvsanbat on 2006-05-05
Reviewed by Sanlig Badral on 2007-06-07
In upstream:
Биелүүлэх тушаал
Suggested by Sanlig Badral on 2006-04-04
Located in main.cpp:25
8.
A regular expression matching the window title
If you do not specify one, then the very first window
to appear will be taken - not recommended.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Цонхны гарчигт тохирох энгийн илэрхийлэл.
Хэрэв үүнийг хоосон орхивол, хамгийн
эхэлж харагдах цонхных сонгодох болно. Санал болгомооргүй байна!
Translated by Batjargal Luvsanbat on 2006-05-05
Reviewed by Sanlig Badral on 2007-06-07
In upstream:
Цонхны гарчигт тохирох энгийн илэрхийлэл.
Хэрвээ та тогтоогоогүй бол, харуулах хамгийн
эхний цонхныхоор авагдана. Санал болгомооргүй байна!
Suggested by Sanlig Badral on 2006-04-04
Located in main.cpp:27
9.
The window id of the target window
Specifies the id of the window to use. If the id starts with 0x
it is assumed to be in hex.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Зорилго цонхны тодорхойлогч.
Хэрэглэх цонхны тодорхойлогч. Хэрэв энэ 0x-р эхлэж байвал
програм арван зургаатад (Hex)өгөгдсөн утгыг хүлээнэ.
Translated by Batjargal Luvsanbat on 2006-05-05
Reviewed by Sanlig Badral on 2007-06-07
In upstream:
Зорилго цонхны цонхны тодорхойлогч.
Хэрэглэх цонхны дугаарыг өг. Тэр нь 0x -р эхлэж
арван зургаатад (Hex) өгөгдөнө.
Suggested by Sanlig Badral on 2006-04-04
Located in main.cpp:30
11.
Wait until we are told to show the window before
executing the command
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Тушаал гүйцэтгэлтийг цонх харагдах зөшөөрөл өгөх хүртэл хүлээлгэ.
Translated by Batjargal Luvsanbat on 2006-05-05
Reviewed by Sanlig Badral on 2007-06-07
In upstream:
Та цонх харагдах хүртэл тушаал өгөхөө хүлээзнэ үү.
Suggested by Sanlig Badral on 2006-04-04
Located in main.cpp:34
16.
Quit the client when we are told to hide the window.
This has no effect unless startonshow is specified and implies keeprunning.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Далдлах тушаалын үед клиент програмыг хаах.
Зөвхөн "startonshow" үүргийн хамт хүчинтэй ба "keeprunning" үүргийг бас агуулна
Translated by Batjargal Luvsanbat on 2006-05-05
Reviewed by Sanlig Badral on 2007-06-07
In upstream:
Цонхыг далдламагц клиент програмыг хаах. Энэ сонголт "startonshow"
өгөгдөөгүйгээс гадна "keeprunning" тодорхойлогдоогүй үед нөлөөлөхгүй.
Suggested by Sanlig Badral on 2006-04-04
Located in main.cpp:42
17.
Allows any application to be kept in the system tray
Бүх програмд системийн тавиурт байрлагдаж болох зөвшөөрөл өгөх
Translated and reviewed by Batjargal Luvsanbat on 2006-05-05
In upstream:
Системийн хянах самбарын барих мужид програм хадгалахыг зөвшөөрөх
Suggested by Sanlig Badral on 2006-04-04
Located in main.cpp:53
19.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Sanlig Badral on 2009-11-16
In upstream:
Санлигийн Бадрал
Suggested by Sanlig Badral on 2007-11-01
Located in _translatorinfo.cpp:1
20.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Sanlig Badral on 2009-11-16
In upstream:
badral@chinggis.com
Suggested by Sanlig Badral on 2007-11-01
Located in _translatorinfo.cpp:3
19 of 9 results

This translation is managed by Mongolian Localization Team, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Batjargal Luvsanbat, Sanlig Badral.