Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 137 results
1.
E&nable background
Bruk bakgru&nn
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Suggestions:
&Vis bakgrunn
Norwegian Nynorsk kdmconfig in Ubuntu Dapper package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Located in background.cpp:47
2.
If this is checked, KDM will use the settings below for the background. If it is disabled, you have to look after the background yourself. This is done by running some program (possibly xsetroot) in the script specified in the Setup= option in kdmrc (usually Xsetup).
Hvis dette er valgt vil KDM bruke oppsettet nedenfor for bakgrunnen. Hvis det er slått av, må du styre bakgrunnen selv. Dette gjøres ved å kjøre et program ( kanskje xsetroot) i skriptet oppgitt i «Setup=» valget i kdmrc (vanligvis Xsetup).
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Suggestions:
Dersom dette er valt, vil KDM bruka oppsettet nedanfor for bakgrunnen. Dersom det er slått av, må du sjølv styra bakgrunnen. Det kan du gjera ved å køyra eit program (kanskje xsetroot) i skriptet som er oppgjeve i «Setup=» i kdmrc (vanlegvis Xsetup).
Norwegian Nynorsk kdmconfig in Ubuntu Dapper package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Located in background.cpp:49
3.
&Greeting:
&Velkomst:
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Suggestions:
&Helsing:
Norwegian Nynorsk kdmconfig in Ubuntu Dapper package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Located in kdm-appear.cpp:71
4.
This is the "headline" for KDM's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here.<p>KDM will substitute the following character pairs with the respective contents:<br><ul><li>%d -> current display</li><li>%h -> host name, possibly with domain name</li><li>%n -> node name, most probably the host name without domain name</li><li>%s -> the operating system</li><li>%r -> the operating system's version</li><li>%m -> the machine (hardware) type</li><li>%% -> a single %</li></ul>
Dette er «overskriften» til innloggingsvinduet i KDM. Her kan du skrive en velkomsthilsen eller informasjon om operativsystemet.<p>KDM vil erstatte følgende tekst med det respektive innholdet:<br><ul><li>%d -> navnet på skjermen</li><li>%h -> navnet på verten, eventuelt uten domenenavn</li><li>%n -> navnet på noden, vanligvis vertsnavnet uten domene</li><li>%s -> operativsystemet</li><li>%r -> versjonen av operativsystemet</li><li>%m -> maskintypen</li><li>%% -> ett enkelt prosenttegn</li></ul>
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Suggestions:
Dette er «overskrifta» til innloggingsvindauget i KDM. Her kan du skriva ei velkomsthelsing eller informasjon om operativsystemet. <p>KDM byter ut dei følgjande teiknpara med anna innhald: <br><ul> <li>%d -> namnet på skjermen</li> <li>%h -> namnet på verten, eventuelt med domenenamn</li> <li>%n -> namnet på noden, truleg vertsnamnet utan domene</li> <li>%s -> operativsystemet</li> <li>%r -> versjonen av operativsystemet</li> <li>%m -> maskintypen</li> <li>%% -> eitt enkelt prosentteikn</li></ul>
Norwegian Nynorsk kdmconfig in Ubuntu Dapper package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Located in kdm-appear.cpp:76
5.
Logo area:
Logo-område:
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Located in kdm-appear.cpp:95
6.
&None
Context:
logo area
&Intet
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Suggestions:
&Ingen
Norwegian Nynorsk kdmconfig in Ubuntu Dapper package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2007-11-01
&Inga
Norwegian Nynorsk kdmconfig in Ubuntu Dapper package "kdebase" by Karl Ove Hufthammer on 2009-08-04
I&ngen
Norwegian Nynorsk kdmconfig in Ubuntu Dapper package "kdebase" by Karl Ove Hufthammer on 2006-04-20
Located in kdm-appear.cpp:99
7.
Show cloc&k
Vis &klokke
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Located in kdm-appear.cpp:100
8.
Sho&w logo
&Vis logo
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Located in kdm-appear.cpp:101
9.
You can choose to display a custom logo (see below), a clock or no logo at all.
Du kan velge mellom å vise en tilpasset logo (se under), en klokke, eller ingen logo i det hele tatt.
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Suggestions:
Du kan velja om ein egendefinert logo (sjå under), ei klokke eller ingen logo skal visast.
Norwegian Nynorsk kdmconfig in Ubuntu Dapper package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Located in kdm-appear.cpp:113
10.
&Logo:
&Logo:
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-04
Located in kdm-appear.cpp:119
110 of 137 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjørn Steensrud, Tor Harald Thorland.