Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
2128 of 28 results
24.
Click here to delete the selected action if possible.
i18n: file notifiermoduleview.ui line 104
Kliknutím sem vymažete vybratú akciu, pokiaľ je to možné.
Translated and reviewed by Patrik Mondok on 2006-07-02
In upstream:
Vymazať zvolenú akciu ak je to možné.
Suggested by Richard Fric on 2008-02-15
Located in rc.cpp:36
25.
&Edit...
i18n: file notifiermoduleview.ui line 112
&Upraviť...
Translated and reviewed by Patrik Mondok on 2006-07-02
In upstream:
&Editovať...
Suggested by Richard Fric on 2006-08-27
Located in rc.cpp:39
26.
Click here to edit the selected action if possible.
i18n: file notifiermoduleview.ui line 115
Kliknutím sem upravíte vybratú akciu, pokiaľ je to možné.
Translated and reviewed by Patrik Mondok on 2006-07-02
In upstream:
Editovať zvolenú akciu ak je to možné.
Suggested by Richard Fric on 2008-02-15
Located in rc.cpp:42
27.
&Toggle as Auto Action
i18n: file notifiermoduleview.ui line 123
Prep&núť ako automatickú činnosť
Translated and reviewed by Patrik Mondok on 2006-07-02
In upstream:
Prepnúť ako au&tomatickú akciu
Suggested by Richard Fric on 2008-02-15
Located in rc.cpp:45
28.
Click here to perform this action automatically on detection of the selected medium type (this option is disabled when "All Mime Types" is selected).
i18n: file notifiermoduleview.ui line 126
Kliknutím sem zvolíte, že bude daná akcia prevádzaná automaticky pri detekcii vybratého typu média (táto voľba je zakázaná, pokiaľ je vybratý typ "Všetky Mime typy").
Translated and reviewed by Patrik Mondok on 2006-07-02
In upstream:
Vykonať akciu automaticky pri zistení zvoleného typu média(táto možnosť je zakázaná ak je zvolené "Všetky typy MIME").
Suggested by Richard Fric on 2008-02-15
Located in rc.cpp:48
29.
Here is the list of the available actions. You can modify them by using the buttons on your right.
i18n: file notifiermoduleview.ui line 153
Tu je zoznam dostupných činností. Môžete ich zmeniť pomocou tlačítiek napravo.
Translated and reviewed by Patrik Mondok on 2006-07-02
In upstream:
Zoznam dostupných akcií. Môžete ich zmeniť pomocou tlačidiel napravo.
Suggested by Richard Fric on 2006-08-27
Located in rc.cpp:51
30.
Edit Service
i18n: file serviceview.ui line 30
Upraviť službu
Translated and reviewed by Patrik Mondok on 2006-07-02
In upstream:
Editovať službu
Suggested by Richard Fric on 2006-08-27
Located in rc.cpp:54 rc.cpp:57 serviceconfigdialog.cpp:40
32.
Displa&y service for:
i18n: file serviceview.ui line 191
Zobraziť s&lužbu pre:
Translated and reviewed by Patrik Mondok on 2006-07-02
In upstream:
Zobraz&iť službu pre:
Suggested by Richard Fric on 2006-08-27
Located in rc.cpp:64
2128 of 28 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Patrik Mondok, Richard Fric.