Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
211 of 108 results
2.
Regional settings
Regionální nastavení
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:55
3.
Changed language settings apply only to newly started applications.
To change the language of all programs, you will have to logout first.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Změněné nastavení jazyka se projeví pouze u nově spuštěných aplikací.
Ke změně jazyka u všech programů je nutné se nejprve odhlásit.
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:178
4.
Applying Language Settings
Aplikuji nastavení jazyka
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:182
5.
<h1>Country/Region & Language</h1>
<p>From here you can configure language, numeric, and time
settings for your particular region. In most cases it will be
sufficient to choose the country you live in. For instance KDE
will automatically choose "German" as language if you choose
"Germany" from the list. It will also change the time format
to use 24 hours and and use comma as decimal separator.</p>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<h1>Země/region a jazyk</h1>
<p>Zde je možné nastavit jazyk a formát čísel a data pro váš
konkrétní region. Ve většině případů bude postačovat vybrat
zemi, ve které žijete. Například prostředí KDE zvolí automaticky
jako jazyk "Čeština", když si ze seznamu zvolíte jako zemi
"Česko". Tato volba též změní formát času na 24 hodinový
a jako oddělovač desetinných míst bude nastavena čárka.</p>
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:216
6.
Examples
Příklady
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:260
7.
&Locale
&Lokalizace
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:261
8.
&Numbers
Čí&sla
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:262
9.
&Money
&Peníze
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:263
10.
&Time && Dates
Čas a da&ta
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:264
11.
&Other
&Jiné
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:265
211 of 108 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kamil Páral, Lukáš Tinkl.