Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 101 results
1.
About Kasbar
Om Kasbar
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasaboutdlg.cpp:87 kasaboutdlg.cpp:153
2.
<qt><body><h2>Kasbar Version: %1</h2><b>KDE Version:</b> %2</body></qt>
<qt><body><h2>Kasbar version: %1</h2><b>KDE-version:</b> %2</body></qt>
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasaboutdlg.cpp:156
3.
<html><body><p>Kasbar TNG began as a port of the original Kasbar applet to the (then new) extension API, but ended up as a complete rewrite because of the range of features needed by different groups of users. In the process of the rewrite all the standard features provided by the default taskbar were added, along with some more original ones such as thumbnails.</p><p>You can find information about the latest developments in Kasbar at <a href="%3">%4</a>, the Kasbar homepage.</p></body></html>
<html><body><p>Kasbar TNG började som en översättning av det ursprungliga Kasbar miniprogrammet till det (då nya) utöknings-API:et, men slutade som en fullständig omskrivning på grund av den uppsättning funktioner som olika grupper användare behövde. Under arbetet med omskrivningen lades alla standardfunktioner som tillhandahålls av det normala aktivitetsfältet till, och dessutom ytterligare några originella som miniatyrbilder.</p><p>Du kan hitta information om den senaste utvecklingen av Kasbar på <a href="%3">%4</a>, Kasbars hemsida.</p></body></html>
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasaboutdlg.cpp:164
4.
Authors
Upphovsmän
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasaboutdlg.cpp:184
5.
Kasbar Authors
Upphovsmännen till Kasbar
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasaboutdlg.cpp:185
6.
<html><b>Richard Moore</b> <a href="mailto:rich@kde.org">rich@kde.org</a><br><b>Homepage:</b> <a href="http://xmelegance.org/">http://xmelegance.org/</a><p>Developer and maintainer of the Kasbar TNG code.</p><hr/><b>Daniel M. Duley (Mosfet)</b> <a href="mailto:mosfet@kde.org">mosfet@kde.org</a><br><b>Homepage:</b> <a href="http://www.mosfet.org/">http://www.mosfet.org/</a><p>Mosfet wrote the original Kasbar applet on which this extension is based. There is little of the original code remaining, but the basic look in opaque mode is almost identical to this first implementation.</p></html>
<html><b>Richard Moore</b> <a href="mailto:rich@kde.org">rich@kde.org</a><br><b>Hemsida:</b> <a href="http://xmelegance.org/">http://xmelegance.org/</a><p>Utvecklare och underhållare av Kasbar TNG-koden.</p><hr/><b>Daniel M. Duley (Mosfet)</b> <a href="mailto:mosfet@kde.org">mosfet@kde.org</a><br><b>Hemsida:</b> <a href="http://www.mosfet.org/">http://www.mosfet.org/</a><p>Mosfet skrev det ursprungliga Kasbar-miniprogrammet som den här utökningen är baserad på. Lite av originalkoden finns kvar, men det grundläggande utseendet i ogenomskinligt läge är nästan identiskt med den första implementationen.</p></html>
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasaboutdlg.cpp:190
7.
BSD License
BSD-licens
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasaboutdlg.cpp:214
8.
Kasbar may be used under the terms of either the BSD license, or the GNU Public License.
Kasbar får användas under villkoren antingen i BSD-licensen, eller GNU Public License.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasaboutdlg.cpp:216 kasaboutdlg.cpp:242
9.
GPL License
GPL-licens
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasaboutdlg.cpp:240
10.
An alternative task manager
En alternativ aktivitetshanterare
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in kasbarapp.cpp:78
110 of 101 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Stefan Asserhäll.